Pierwsza instalacja fotowoltaiczna

13.05.2020 roku Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance uruchomiła pierwszą instalację fotowoltaiczną funkcjonującą na zasadach prosumenta.
Instalacja została zainstalowana na dachu wymiennikowni W3 w Łęcznej przy ul. Kapitana Żabickiego 5A.
Moc instalacji wynosi 20 kW, a ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna zabezpieczyć potrzeby własne obiektu w okresie całego roku.

Zapytanie ofertowe 16/2020

Data ogłoszenia: 27.02.2020

Numer: 16/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Status: zakończone.

 Termin składania ofert: do 11.03.2020 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 11.03.2020 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na pielęgnację zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. formularz ofertowy .doc
2. warunki zapytania .pdf
3. projekt umowy – tereny reprezentacyjne .pdf
4. projekt umowy – tereny zielone .pdf

Dodatkowych informacji udziela Marek Okoń tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl

Zapytanie ofertowe 13/2020

Data ogłoszenia: 18.02.2020

Numer: 13/2020

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Pomiary okresowe emisji kotłów węglowych typu WR, kotła olejowego oraz hałasu dla ciepłowni w Bogdance.

Status: zakończone – przeniesione do archiwum.

 Termin składania ofert:do 28.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 28.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pomiarów emisji dla kotłów węglowych (5xWR5 oraz WR28) zabudowanych w kotłowni w Bogdance oraz kotła olejowego (RUMIA 4000) w Łęcznej.

Dołączone pliki:
1. zakres pomiarów.pdf
2. formularz ofertowy.doc
3. projekt umowy.pdf

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129, kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 11/2020

Data ogłoszenia: 14.02.2020

Numer: 11/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż wentylatora spalin za K-7 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 11.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 11.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 11 marca 2020 roku.

 

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki_wentylatora.pdf

Osoba kontaktowa:  Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137, e-mail: krygier@lebog.com.pl