Taryfa dla ciepła 2021

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2021 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.20.2021.MSz2 z dnia 24 sierpnia 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 277 (1007) w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 

Taryfa dla ciepła 2021.pdf

taryfa_dla_ciepla_2021_10

Przetarg nr 44/2021

Data ogłoszenia: 03.09.2021

Numer: 44/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od 1.11.2021 r. do poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 17.09.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otworzenia ofert:  17.09.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: w trakcie.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. rysunek zestawieniowy
4. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier – tel. (81) 44-31-137 krygier@lebog.com.

Przetarg nr 37/2021

Data ogłoszenia: 29.06.2021

Numer: 37/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja kanalizacji deszczowej w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 31.08.2021r.)

Termin składania ofert: do 12.07.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  12.07.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zamknięty bez rozstrzygania.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na modernizację kanalizacji deszczowej w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoby kontaktowa: Jakub Gora  tel.(81) 44-31-126, e-mail  gora@lebog.com.pl