Przetarg nr 36/2022

Data ogłoszenia: 23.05.2022

Numer: 36/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 01.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 34/2022

Data ogłoszenia: 11.05.2022

Numer: 34/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 25.05.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 20.05.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 20.05.2022 r. godzina 900 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 33/2022

Data ogłoszenia: 10.05.2022

Numer: 33/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat:  Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 20.05.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 20.05.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 17.05.2022 r. godzina 900 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 32/2022

Data ogłoszenia: 06.05.2022

Numer: 32/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa oraz montaż 5 klimatyzatorów typu split.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 23.05.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 23.05.2022 r. godzina 1230  – bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Instrukcja ruchu w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Jakub Gora    tel. (81) 44-31-126, gora@lebog.com.pl