Przetarg nr 27/2021

Data ogłoszenia: 28.04.2021

Numer: 27/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa przepustnic.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 10.05.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 10.05.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: w trakcie.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę przepustnic.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. załącznik nr 1 do Umowy
5. załącznik nr 2 do Umowy

Osoby kontaktowe: Jakub Gora  tel.(81) 44-31-126,  Marek Dzikowski tel.(81) 46-21-300

Przetarg nr 24/2021

Data ogłoszenia: 14.04.2021

Numer: 24/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Termin realizacji: od 24.05.2021 do: poda oferent  (oczekiwany 7.06.2021 r.)

Termin składania ofert: do 26.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. załącznik nr 1 – zestawienie elementów
5. załącznik nr 2 – warunki techniczne

Osoba kontaktowa: Michał Jach  tel.(81) 44-31-122, kom. 726 603 600, e-mail: jach@lebog.com.pl

Przetarg nr 22/2021

Data ogłoszenia: 06.04.2021

Numer: 22/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W5 i W1C w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 20.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 20.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W5 i W1C w Łęcznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Koncepcja zabudowy W-5 ul. Staszica 2 w Łęcznej
5. Koncepcja zabudowy W-1C ul. Wierzbowa 9A w Łęcznej

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel.(81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 21/2021

Data ogłoszenia: 30.03.2021

Numer: 21/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont wymiennikowni W4C w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 13.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 13.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na remont wymiennikowni W4C w Łęcznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel.(81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl