Przetarg nr 48/2020

Data ogłoszenia: 24.08.2020

Numer: 48/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Termomodernizacja budynku zmiękczalni w Bogdance.. 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 04.09.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 04.09.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone – przeniesione do archiwum.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. projekt budowlany.zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129 e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 39/2020

Data ogłoszenia: 22.05.2020

Numer: 39/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę. 

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 03.06.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 03.06.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Syta  tel. (81) 44-31-127, e-mail: syta@lebog.com.pl

Przetarg nr 37/2020

Data ogłoszenia: 12.05.2020

Numer: 37/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja kotłowni 28 MW.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 26.05.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.05.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Uwaga:  Z powodu panującej pandemii odbycie wizji lokalnej obiektu wymaga zgłoszenia drogą elektroniczną co najmniej 1 dzień roboczy przed Imion i Nazwisk przyjeżdżających osób.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. projekt budowlany.zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 38/2020

Data ogłoszenia: 12.05.2020

Numer: 38/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont komina żelbetowego 120 m.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 26.05.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.05.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Uwaga:  Z powodu panującej pandemii odbycie wizji lokalnej obiektu wymaga zgłoszenia drogą elektroniczną co najmniej 1 dzień roboczy przed Imion i Nazwisk przyjeżdżających osób.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. ekspertyza budowlana.zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 36/2020

Data ogłoszenia: 08.05.2020

Numer: 36/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż izolacji na kanałach spalin za filtrami IOS.

Termin realizacji: od 22.06.2020 do: poda oferent  (oczekiwany 31.08.2020 r.)

Termin składania ofert: do 22.05.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.05.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończono.

Uwaga:  Z powodu panującej pandemii odbycie wizji lokalnej obiektu wymaga zgłoszenia drogą elektroniczną co najmniej 1 dzień roboczy przed Imion i Nazwisk przyjeżdżających osób.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki.zip

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-123, kom. 726603600 e-mail: jach@lebog.com.pl