Przetarg nr 40/2022

Data ogłoszenia: 02.06.2022

Numer: 40/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Dostawa worków filtracyjnych do filtrów workowych w kotłowni w Bogdance

Termin realizacji: od podpisania umowy  do: poda oferent

Termin składania ofert: do 20.06.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 20.06.2022 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy wraz z załącznikiem.

Osoba do kontaktu: Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137 e-mail: krygier@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 37/2022

Data ogłoszenia: 31.05.2022

Numer: 37/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 13.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 35/2022

Data ogłoszenia: 24.05.2022

Numer: 35/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa przepustnic.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 30.05.2022 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Załącznik nr 1 do Umowy
5. Załącznik nr 2 do Umowy
6. Instrukcja ruchu w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Jakub Gora    tel. (81) 44-31-126
                                 Marek Dzikowski tel. (81) 462-13-00
                      

Przetarg nr 36/2022

Data ogłoszenia: 23.05.2022

Numer: 36/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 01.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 34/2022

Data ogłoszenia: 11.05.2022

Numer: 34/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 25.05.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 20.05.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 20.05.2022 r. godzina 900 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekty umów wraz z załącznikami.

Osoba do kontaktu: Marek Okoń    tel. (81) 44-31-117, okon@lebog.com.pl