Przetarg nr 08/2021

Data ogłoszenia: 01.02.2021

Numer: 08/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Pomiary okresowe emisji kotłów węglowych typu WR wraz z wyznaczeniem wskaźników emisji dla ciepłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 .09.2021 r.

Termin składania ofert: do 15.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 15.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału  oferentów.

Stan: zakończone.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. projekt umowy
3. formularz ofertowy
4. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 03/2021

Data ogłoszenia: 18.01.2021

Numer: 03/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

Termin składania ofert: do 28.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. załącznik nr 1 – Zestawienie odczynników.xlsx
4. załącznik nr 2 – formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 02/2021

Data ogłoszenia: 11.01.2021

Numer: 02/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.02.2021r do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do 22.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.01.2021r. godz. 1015 bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. formularz oferty.doc
3. projekt umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 01/2021

Data ogłoszenia: 11.01.2021

Numer: 01/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja odpadów  wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.02.2021r do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do 22.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.01.2021r. godz. 1015 bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. formularz oferty.doc
3. projekt umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 56/2020

Data ogłoszenia: 25.11.2020

Numer: 56/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Serwisowanie systemu monitorowania SUW w Bogdance.

Termin realizacji: od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Termin składania ofert: do 16.12.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 16.12.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 16.12.2020 roku.

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy na serwis.pdf
3. formularz oferty.doc
4. umowa użytkowania systemu kontroli dostępu.pdf
5. instrukcja ruchu w LWB.pdf

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl