Przetarg nr 49/2021

Data ogłoszenia: 04.11.2021

Numer: 49/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Czyszczenie zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 16.11.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  16.11.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Czyszczenie zbiornika retencyjnego ścieków deszczowych w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. Instrukcji ruchu w sprawie zasad przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.”

Osoba kontaktowa: Jakub Goratel. (81) 44-31-126 gora@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 44/2021

Data ogłoszenia: 03.09.2021

Numer: 44/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od 1.11.2021 r. do poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 17.09.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otworzenia ofert:  17.09.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. rysunek zestawieniowy
4. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier – tel. (81) 44-31-137 krygier@lebog.com.

Przetarg nr 42/2021

Data ogłoszenia: 30.07.2021

Numer: 42/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja budynku wymiennikowni W1 w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 16.08.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  16.08.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Modernizacja budynku wymiennikowni W1 w Łęcznej.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. projekt budowlany

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziejtel. 603-396-460 kolodziej@lebog.com.pl
                                Jacek Żuk – tel. (81) 44-31-109 zuk@lebog.com.pl

Przetarg nr 41/2021

Data ogłoszenia: 27.07.2021

Numer: 41/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont 16  ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 13.08.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  13.08.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Remont 16  ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. ekspertyza fundamentów (ław)

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier  tel.(81) 44-31-137, e-mail  krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 39/2021

Data ogłoszenia: 16.07.2021

Numer: 39/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja kanalizacji deszczowej w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (rozliczenie 31.12.2021r.)

Termin składania ofert: do 27.07.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  27.07.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na modernizację kanalizacji deszczowej w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoby kontaktowa: Marek Syta  tel.(81) 44-31-127, e-mail  syta@lebog.com.pl