przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Start

Rozmiar tekstu:

 "Łęczyńska Energetyka" Spółka z o. o. w Bogdance

Utworzona została w dniu 15 czerwca 1990 roku w wyniku restrukturyzacji ówczesnej Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" w Bogdance.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007317.
Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.O/Lublin Nr 73 1540 1144 2001 6406 4044 0001
NIP 713-020-71-92
REGON 004164490Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82 677 000,00 zł, a jego właścicielami są:

  • Lubelski Węgiel "Bogdanka" - 88,697 %
  • Gmina Miasta Łęczna - 11,297 %
  • Gmina Puchaczów - 0,006 %W 2017 roku 98 pracowników wypracowało przychody ze sprzedaży w wysokości 34,3 mln zł.


Prezesem Spółki jest mgr inż. Dariusz Stawowy.

 

Podstawowa forma działalności spółki to:

  • produkcja i dystrybucja energii cieplnej dla odbiorców z rejonu kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. i miasta Łęczna oraz odbiorców z lokalnego źródła w Zawadowie
  • na terenie działania spółki usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W skład usług wchodzi wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z biologicznym oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków do odbiornika zewnętrznego
  • wykonawstwo i remonty obejmujące: budowę nowych i remont starych instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej w domach wielorodzinnych, domkach jednorodzinnych i letniskowych