przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Przetarg nr 8/2019

  Data ogłoszenia: 25.02.2019

  Numer: 8/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 22.03.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance

  Termin otworzenia ofert: 22.03.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

  Stan: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 4/2018

  Data ogłoszenia: 2018-02-16

  Numer: 04/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowego do URE.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 26.02.2018 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance. 

 • Przetarg 8/2017

  Data ogłoszenia: 22.02.2017 r.

  Numer: 8/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa i montaż urządzeń wentylacji i klimatyzacji budynek wymiennikowni W-3 przy ul. Kpt Żabickiego 5a w Łęcznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 09.03.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 09.03.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.
   

 • Zapytanie ofertowe 7/2017

  Data ogłoszenia: 2017-02-20

  Numer: 7/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance”

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)


  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 06.03.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 06.03.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg 6/2017

  Data ogłoszenia: 20.02.2017 r.

  Numer: 6/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2017 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 3.03.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
   

 • Taryfa dla ciepła 2017

    AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA (obowiązuje do końca czerwca 2018 roku)

  TARYFA DLA CIEPŁA, ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

   

  Taryfa 2017ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 2017

  Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

  Zmiana taryfy zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DECYZJA NR OLB.4210.28.2017.AWR z dnia 1 grudnia 2017 r.

  Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku poz. 4807  i obowiązuje od stycznia 2018 r.


  Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 585 kB):

  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

   

   

  Taryfa 2017TARYFA DLA CIEPŁA 2017 (przed zmianą)

  Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła.

  Taryfa, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.25.2016.2017.JD z dnia 16 stycznia 2017 r.

  Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017 roku poz. 257  i obowiązuje od okresu rozliczeniowego za m-c marzec 2017 r.


  Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 2,3 MB):

  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła i taryfa dla ciepła

   

 • Przetarg 3/2017

  Data ogłoszenia: 06.02.2017 r.

  Numer: 3/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup odczynników chemicznych oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 16.02.2017 r. godzina 1400 w siedzibie Spółki w Bogdance.
   

 • Zapytanie ofertowe nr 4/2016

  Data ogłoszenia: 2016-02-25

  Numer: 4/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 29.02.2016 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej (wartości netto i brutto) na dostawę  następujących urządzeń i oprogramowania:

  1. Zestaw komputerowy: DELL Vostro 3900 Mini Tower  i5-4460/1TB/4GB/DVDRW/  Win7Pro/8.1Pro (64-bit win8.1, nośnik)/3Y NBD  - 1 sztuka
  2. Dodatkowa karta graficzna: GeForce GF210 1 GB (wymagana obsługa trybu dwu monitorowego) - 1 sztuka
  3. Dodatkowa karta sieciowa: TP-Link TG-3269 10/100/1000 lub podobna - 1 sztuka
  4. Głośniki komputerowe: Genius SP-M120 - 1 sztuka
  5. Monitor DELL U2414H 23,8" LED 1920x1080 2xHDMI - 2 sztuki
  6. Oprogramowanie: Microsoft Office Home and Business 2016 Win 32-bit/x64 - 1 sztuka
  7. Zasilacz awaryjny UPS Lestar UPS SIN-630E 600VA Sinus LCD + 3 kable wyjściowe do urządzeń - 1 sztuka

   

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

  • Oferta nie podlega zwrotowi.
  • Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty.
  • Oferty należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się poniżej.
  • Dostawa zakupionego sprzętu i faktury zakupu do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty.
  • Płatnośc 14 dni od daty otrzymania faktury.
  • Koszty dostarczenia zakupionego sprzętu po stronie Dostawcy.

    

  Osoby do kontaktu:
  Sławomir Kuśpit tel 81 4431107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 3/2016

  Data ogłoszenia: 2016-02-17

   

  Numer: 3/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2016 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Termin składania ofert: do 26.02.2016 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2016

  Data ogłoszenia: 2016-02-01

  Numer: 1/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonania pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

  Status: w trakcie.

   

  Termin składania ofert: do 09.02.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin realizacji: pomiary (oczekiwany do 19.02.2016 r.) , sprawozdanie końcowe (wymagany termin do 25.02.2016 r.).

   

     „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje akredytowanej firmy, która wykona pomiary jakościowe produkowanych obecnie wód na SUW w Bogdance tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody".

   

  Akredytowane firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

  1. Cenę netto za wykonanie usługi polegającej na:

  • pobraniu próbek średniogodzinnych wód w wyznaczonym jednym dniu w Bogdance (dzień roboczy maksymalny rozbiór godzinowy po godz. 7) w tym również wody surowej (zasilanie) dla SUW,
  • pobraniu próbek średniodobowych wód w wyznaczonym jednym dniu roboczym (ten sam dzień jak wyżej np. od godz. 7 do 7) w tym również wody surowej (zasilanie) dla SUW,
  • pobranie próbek oczyszczonych i surowych ścieków sanitarnych w ujęciu godzinowym i średniodobowym,
  • przeanalizowanie pobranych próbek we własnym akredytowanym laboratorium zgodnie z podanym zakresem,
  • pomiar hałasu wybranych 6 urządzeń przy maksymalnych rozbiorach,
  • pomiar drgań w pomieszczeniu sterowni, zaplecza sterowni, laboratorium, pomieszczenia socjalne przy maksymalnych rozbiorach,
  • pomiar hałasu z SUW do otoczenia (w dzień i w nocy),
  • przeanalizowanie przepływów i ciśnień dla maksymalnego godzinowego rozbioru,
  • przeanalizowanie przepływów i ciśnień dla rozbioru dobowego,
  • przeanalizowanie zużycia energii elektrycznej i innych surowców (w tym chemii) dla rozbioru dobowego,
  • opracowanie wyników analiz i sporządzenia raportu końcowego podsumowującego dotrzymanie parametrów gwarantowanych oraz kosztu eksploatacyjnego (dla stwierdzonego zużycia mediów i surowców),
  • dostarczeniu wyników badań loco Bogdanka (wymagany termin do 25.02.2016 r.),

  2. Cena usługi powinna być podana dla realizacji całego zakresu i przy pobraniu próbek w ciągu jednego wyznaczonego dnia roboczego.
  3. Termin realizacji (zalecany termin realizacji : od 15.02.2016 r. do 19.02.2016 r.)
  4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury po protokólarnym przekazaniu wyników analiz).
  5. Potwierdzenie zaakceptowania warunków umowy według załączonego wzoru lub zgłoszenie uwag do treści umowy.
  6. Referencje i potwierdzenie akredytacji w wymaganym zakresie analiz.
  7. Opis proponowanych analiz referencyjnych dla poszczególnych parametrów proponowanych przez oferenta.

   

  Zakres pobieranych próbek obejmuje :

  • Sprawdzenie parametrów jakościowych wody surowej (zasilanie) SUW : pH, ChZT, BZT5, Zawiesina łatwoopadająca i ogólna, Chlorki, Fosforany, Siarczany ,
  • Sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń w surowych i oczyszczonych ściekach sanitarnych poprzez określenie następujących parametrów dla próbki godzinowej i średniodobowej: ChZT, BZT5, zawiesina,
  • Sprawdzenie czy woda pitna spełnia wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r.
  • Wykonanie poniższych badań wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni – dla Pola Bogdanka
   (Wygląd, barwa, zapach, pH, twardość ogólna, zawartość siarczanów, zawartość żelaza, zawartość chlorków, zawartość manganu, zawartość bakterii)
  • Wykonanie poniższych badań wody dla sieci p.poż wyrobisk górniczych (chłodzenie dołu)
   (twardość ogólna; zawiesina (brak cząstek o wielkości powyżej 10 µm), woda ma odpowiadać wodzie pitnej pod względem bakteriologicznym)
  • Analiza bieżących przepływów i ciśnień poszczególnych rodzajów wód (w tym również wody surowej) w oparciu o wskazania zabudowanych urządzeń pomiarowych w SUW oraz wskazania zarejestrowane w systemie monitorującym SCADA.
  • Analiza dobowego zużycia mediów energetycznych oraz innych surowców do produkcji poszczególnych rodzajów wód z SUW.
  • Dostarczenie opracowanych wyników badań wraz ze sporządzeniem raportu końcowego podsumowującego dotrzymanie parametrów gwarantowanych,

   

  Wybrany oferent otrzyma parametry jakie ma spełniać produkowana woda. Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z obiektem, z którego będą pobierane próby do badań, celem określenia miejsc z których powinny być pobrane próby i poglądowe zapoznanie się z technologią produkcji wody.

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.

  Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

   

  Osoby kontaktowe:
  Syta Marek tel. (81) 44-31-127, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  Florysiak Weronika tel. (81) 44-31-126, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do pobrania:

  Projekt Umowy.pdf  (pdf. 137 KB)

 • Taryfa dla ciepła 2013

  UWAGA Z DNIEM 2013-03-01 ZOSTAJE WPROWADZONA NOWA TARYFA DLA CIEPŁA


  Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że z dniem 01.03.2013r. zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła.

  Taryfa, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OLB-4210-35(23)/2012/2013/286/XI/AG z dnia 31 stycznia 2013r.

  Zmiana została opublikowania w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 478 z dnia 02 lutego 2013 roku  i obowiązuje od 1 marca 2013 roku.

  Plik w formacie PDF do pobrania poniżej:

   Decyzja Prezesa Urzędu Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła i taryfa dla ciepła