przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Przetarg nr 28/2019

  Data ogłoszenia: 26.04.2019

  Numer: 28/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa i montaż zbiornika wody zmiękczonej

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 14.05.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 14.05.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony NIEROZSTRZYGNIĘTY

 • Przetarg nr 27/2019

  Data ogłoszenia: 18.04.2019

  Numer: 27/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Przebudowa budynku wymiennikowi ciepła W-2 w Łęcznej.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 10.05.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 10.05.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony rozstrzygnięty.

 • Przetarg nr 26/2019

  Data ogłoszenia: 17.04.2019

  Numer: 26/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat: Przetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 02.05.2019r do 30.04.2022r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

  Termin realizacji: od 02.05.2019 do 30.04.2022 r.

  Termin składania ofert: do 30.04.2019 r. godzina 900 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 23/2019

  Data ogłoszenia: 16.04.2019

  Numer: 23/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja ogrodzenia wymiennikowni ciepła W2-C w Łęcznej, ul. Akacjowa 11.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 10.05.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 10.05.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony rozstrzygnięty.

 • Przetarg nr 25/2019

  Data ogłoszenia: 15.04.2019

  Numer: 25/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany do 31.07.2019r.)

  Termin składania ofert: do 08.05.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Stan: zakończony rozstrzygnięty.

 • Przetarg nr 24/2019

  Data ogłoszenia: 10.04.2019

  Numer: 24/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont części ciśnieniowej kotłów WR-5 nr 4,5.6.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 24.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 24.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 22/2019

  Data ogłoszenia: 09.04.2019

  Numer: 22/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 25.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 25.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 21/2019

  Data ogłoszenia: 09.04.2019

  Numer: 21/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zaprojektuj i wybuduj instalację oczyszczania koncentratu w SUW w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 25.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 25.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 20/2019

  Data ogłoszenia: 04.04.2019

  Numer: 20/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  Termin składania ofert: do 18.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 18.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 34/2018

  Data ogłoszenia: 25.04.2018

  Numer: 34/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 17.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 17.05.2018 r. godzina 1230– bez udziału oferentów

 • Zapytanie ofertowe 33/2018

  Data ogłoszenia: 2018-04-24

  Numer: 33/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 32/2018

  Data ogłoszenia: 24.04.2018 r.

  Numer: 32/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont sklepienia przedniego w K-7.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 15.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 15.05.2018 r. godzina 1230– bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 31/2018

  Data ogłoszenia: 20.04.2018 r.

  Numer: 31/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 30/2018

  Data ogłoszenia: 20.04.2018 r.

  Numer: 30/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Realizacja systemu automatyki i sterowania w kotłowni 57MW ciepłowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 08.05.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 26/2018

  Data ogłoszenia: 2018-04-18

  Numer: 26/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 08.05.2018 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 25/2018

  Data ogłoszenia: 2018-04-13

  Numer: 25/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 24/2018

  Data ogłoszenia: 13.04.2018 r.

  Numer: 24/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja elewacji mostu węglowego.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 27.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 27.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 18/2018

  Data ogłoszenia: 11.04.2018 r.

  Numer: 18/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa węzła indywidualnego do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśminowej 4 w Łęcznej oraz dostawa węzła grupowego do budynku wymiennikowni W-2 ul. Kpt. Żabickiego 1A w Łęcznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 20.04.2018 r. godzina 1300 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg nr 22/2018

  Data ogłoszenia: 10.04.2018 r.

  Numer: 22/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont 48 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg 20/2018

  Data ogłoszenia: 06.04.2018 r.

  Numer: 20/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4kV potrzeb kotłowni 29 MW w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 24.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 24.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg 24/2017

  Data ogłoszenia: 24.04.2017 r.

  Numer: 24/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w Nadrybiu.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 17.05.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 17.05.2017 r. godzina 1230– bez udziału oferentów.

  UWAGA!  Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.05.2017

 • Przetarg 23/2017

  Data ogłoszenia: 12.04.2017 r.

  Numer: 23/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa przepustnic DN500.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 25.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 25.04.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

   

 • Przetarg 22/2017

  Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.

  Numer: 22/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont obmurzy w dwóch kotłach WR-5.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 25.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 25.04.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

   

 • Przetarg 21/2017

  Data ogłoszenia: 05.04.2017 r.

  Numer: 21/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej, wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 18.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   

 • Przetarg nr 32/1016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-29

  Numer: 32/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat:  1. Dzierżawa plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 10.05.2016r do 31.03.2017r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym,
               2. Poddzierżawa plantacji roślin energetycznych dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance w terminie od 10.05.2016r do 31.03.2017r na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

  Status: nierozstrzygnięty, unieważniony.

   

  Termin składania ofert: do 09.05.2016 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin realizacji: od 10.05.2016 do 31.03.2017

 • Przetarg nr 31/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-26

  Numer: 31/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat:  Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN350,DN200, DN150, DN125.

  Status: - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 09.05.2016 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin realizacji: od 23.05.2016 do 06.06.2016 

 • Przetarg nr 30/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-20

  Numer: 30/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Zakup i montaż nowego odżużlacza kotłów 2,3..

  Status: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 04.05.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 04.05.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 28/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-19

  Numer: 28/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym kotłowni Spółki „Łęczyńska Energetyka” w Bogdance.

  Status: unieważniony - nie rozstrzygnięty

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert:  do 25.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 25.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 29/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-18

  Numer: 29/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Modernizacja budynku wymiennikowni W-3 przy ul. Kpt. Żabickiego w Łęcznej.

  Status: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 31.08.2016 r.)

  Termin składania ofert: do 04.05.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 04.05.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 27/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-18

  Numer: 27/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Modernizacja mostu węglowego oraz projekt i wykonanie modernizacji zbiornika węgla V800.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 28.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 28.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 26/2016

  Data ogłoszenia: 2016-04-15

  Numer: 26/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 22.04.2016 r. godzina 0900 w formie elektronicznej.

 • Zapytanie ofertowe nr 25/2016

  Data ogłoszenia: 2016-04-14

  Numer: 25/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Czyszczenie zbiornika wód deszczowych w przepompowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do … (poda oferent).
  Termin składania ofert: do 25.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 26.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 22/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-14

  Numer: 22/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat:  Zakup preizolowanych rur tworzywowych, giętkich typu CALPEX (lub równoważnych) oraz elementów sieci wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 25.04.2016 r. godzina 900 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 23/2016

  Data ogłoszenia: 2016-04-07

  Numer: 23/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 19.04.2016 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 17/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-04-01

  Numer: 17/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat:  Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN350, DN200, DN150, DN125

  Status: nierozstrzygnięty - unieważniony. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie.

   

  Termin składania ofert: do 11.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin realizacji: od 22.04.2016 do 09.05.2016

 • Przetarg nr 13/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-11

   

  Numer: 13/2015

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Zakup rur stalowych ze szwem preizolowanch bez sygnalizacji i elementów sieci wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony.

   

  Termin składania ofert: do 31.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu. pdf (pdf. 201 KB)

  Formularz ofertowy.doc (doc. 126 KB)

  Formularz ofertowy.pdf (pdf. 162 KB)

  Zestawienie elementów preizolowanych.xls (xls. 43KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 215 KB)

  Załacznik nr 1 do Umowy.pdf (pdf. 133 KB)

  Załącznik nr 2 do Umowy.pdf (pdf. 107 KB)

   

  Osoba kontaktowa:

  Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 30/2015

  Data ogłoszenia: 2015-04-14

   

  Numer: 30/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Modernizacja budynku komory ciepłowniczej KC-2 w Łęcznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

   

  Termin realizacji : od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 30.06.2015 r.)

  Termin składania ofert: do 28.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 28.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 340 KB)

  Formularz ofertowy.doc (doc. 35 KB)

  Projekt umowy.zip (pdf 196 KB)

  Projekt budowlany.zip (pdf. 12,7 MB)

      

  Osoba kontaktowa:

  Łukasz Krygier
  tel.(81) 44-31-137
  E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Przetarg nr 27/2015

  Data ogłoszenia: 2015-04-13

   

  Numer: 27/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach własnych i dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance, od 01.05.2015 do 31.10.2015, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

   
  Termin składania ofert: do 23.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 267 KB)

  Formularz ofertowy.doc (doc. 48 KB)

  Projekty umów.zip(pdf x 3   313 KB)

  Wykaz terenów na których maja być świadczone usługi objęte umową.pdf (pdf. 128 KB)

      

  Osoba kontaktowa:

  Marek Okoń

  tel. 502683475

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Przetarg nr 25/2015

  Data ogłoszenia: 2015-04-08

   

  Numer: 25/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Termomodernizacja budynku kotłowni w Bogdance oraz opracowanie i realizacja projektu na obudowę przenośnika węgla przy tej kotłowni.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany termin 31.08.2015r.)
  Termin składania ofert: do 21.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 21.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 346 KB)

  Formularz ofertowy.doc (pdf. 38 KB)

  Projekt umowy na termomodernizację budynku kotłowni.pdf (pdf. 188 KB)

  Projekt umowy na wykonanie obudowy przenośnika węgla.pdf (pdf. 302 KB)

  Projekt budowlany.zip (zip. 8,6 MB)

  Projekt budowlany - pliki skompresowane ZIP dokumenty (xls, dwg, pdf, tif)

      

  Osoba kontaktowa:

  Piotr Kołodziej

  tel. (81) 44-31-129

  E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Przetarg nr 24/2015

  Data ogłoszenia: 2015-04-02

   

  Numer: 24/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Dostawa zestawu pompowego do obiektu hydroforni na terenie pola Stefanów.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

   

  Termin realizacji: poda oferent (oczekiwany 31.05.2015 r.),
  Termin składania ofert: do 17.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 17.04.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów 

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 349 KB)

  Formularz ofertowy.doc (pdf. 35 KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 201 KB)


  Uwaga: (2015-04-13) Na uzasadniony wniosek jednego z Oferentów zamawiający zmienia termin składania ofert  - na dzień 17.04.2015 r.

   

  Osoby kontaktowe:

  Marek Syta, Wacław Jaglarz, Weronika Florysiak

  tel. 81 44-31-126 , 81 44-31-126

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zapytanie 23/2015

  Data ogłoszenia: 2015-04-01

  Numer: 23/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej na terenie hydroforni w Nadrybiu.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: poda wykonawca (oczekiwany do 31.05.2015 r.)

  Termin składania ofert: do 14.04.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 14.04.2015 r. godzina 1230– bez udziału oferentów

   

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na Modernizację rozdzielnicy elektrycznej na terenie hydroforni w Nadrybiu.
  Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

   

  Załączniki:

  Uwaga!
  Projekt budowlany skompresowany ZIP

   

  Osoby kontaktowe:
  Dołęga Andrzej  tel. (81) 44-31-130, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

 • Przetarg nr 14/2014

  Data ogłoszenia: 2014-04-25

   

  Numer: 14/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Wymiana pompy obiegowej kotłowni 29MW – I etap, pompa letnia

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: od 12.05.2014 do 30.06.2014 r.

  Termin składania ofert: do 08.05.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu - pompa.pdf (pdf. 70kB)

   

   

  Osoba kontaktowa: Łukasz krygier tel. (81) 44-31-137 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 12/2014

  Data ogłoszenia: 2014-04-17

   

  Numer: 12/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistarli ciepłowniczej dn 350 odcinek 1180 m.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony.

   

  Termin realizacji: od 15.05.2014 do 31.08.2014 r.

  Termin składania ofert: do 30.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Opis przedmiotu zamówienia. pdf (pdf. 302kB)

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 153kB)

  Umowa wymiana izolacji termicznej - projekt.pdf (pdf. 166 kB)

   

  Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zapytanie ofertowe nr 13/2014

  Data ogłoszenia: 2014-04-17

   

  Numer: 13/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji-fakturowania: do 31.07.2014 r.

  Termin składania ofert: do 05.05.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

      „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt. „Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń".

  Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

  1. Cenę netto w dwóch wersjach:

      I wersja: całość robót będących przedmiotem zamówienia
      II wersja: z wyłączeniem robót dot. prac wewnątrz pomieszczeń
  2. Czynniki cenotwórcze za ewentualne roboty dodatkowe.
  3. Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 31 lipca 2014r.)
  4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
  5. Warunki gwarancji.

      Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń, ułożenie kostki brukowej z wykonaniem odwodnienia. (w załączeniu przedmiary robót). W przedmiarze robót dot. zabezpieczenia przeciwwilgociowego pionowego ścian należy uwzględnić zastosowanie dodatkowej folii kubełkowej.
      Przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyliczenia wartości zamówienia.
  W siedzibie Spółki znajduje się do wglądu Projekt Budowlano-Wykonawczy.

  Dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac na podstawie uzgodnień z zamawiającym i wizji lokalnej.

  Termin złożenia oferty: do 05 maja 2014r. godzina 12.00


  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

      

  Osoba kontaktowa:

  Żuk Jacek  tel. (81) 44-31-109, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Dołączone pliki:

  Przedmiar robót branża budowlana. pdf (pdf. 673 kB)

  Przedmiar robót branża drogowa. pdf (pdf. 578 kB)

  Przedmiar robót dodatkowa izolacja pionowa. pdf (pdf. 322 kB)