przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Zapytanie ofertowe 69/2019

  Data ogłoszenia: 18.10.2019

  Numer: 69/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Remont komory ciepłowniczej BG5. 

  Status: zakończone.

  Termin składania ofert: do 29.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

 • Przetarg nr 68/2019

  Data ogłoszenia: 09.10.2019

  Numer: 68/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Czyszczenie zbiorników w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany do 29.11.2019 r.)

  Termin składania ofert: do 23.10.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 23.10.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończono (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 67/2019

  Data ogłoszenia: 08.10.2019

  Numer: 67/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 18.10. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 66/2019

  Data ogłoszenia: 04.10.2019

  Numer: 66/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku W2 w Łęcznej.

  Status: zakończone.

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 18.10.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

  Termin otwarcia ofert: 18.10.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 • Przetarg nr 65/2019

  Data ogłoszenia: 04.10.2019

  Numer: 65/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie projektu na wymianę elewacji kotłowni 28MW w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 18.10.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 18.10.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony NIEROZSTRZYGNIĘTY.

 • Przetarg nr 66/2018

  Data ogłoszenia: 02.10.2018

  Numer: 66/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Izolacja rurociągów ciepłowniczych wewnątrz i na zewnątrz kotłowni.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 19.10.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 19.10.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).


  Informacja
  W związku z otrzymaniem wniosków od Oferentów, przesuwamy termin składania ofert z dnia 12.10.2018 godz. 1200 na 19.10.2018 godz. 1200.

 • Zapytanie ofertowe 63/2018

  Data ogłoszenia: 2018-10-01

  Numer: 63/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: pomiary (oczekiwany X 2018 r.) , sprawozdanie końcowe (oczekiwany termin do 15.11.2018 r.).

  Termin składania ofert: do 09.10.2018 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie nr 49/2017

  Data ogłoszenia: 2017-10-06
  Numer: 49/2017
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej w Nadrybiu.
  Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 16.10. 2017 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg nr 48/2017

  Data ogłoszenia: 05.10.2017 r.

  Numer: 48/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony (powtórzony).

  Temat: Dostawa pomp.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 16.10.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 16.10.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 56/2016

  Data ogłoszenia: 14.10.2016

  Numer: 56/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych w Nadrybiu.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do … (poda oferent).

  Termin składania ofert: do 31.10. 2016 r.. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 31.10. 2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 • Oferta pracy - Elektromonter

  "Łęczyńska Energetyka" Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Elektromonter.
  Termin składania ofert - do dnia 21.10.2016r.
  Szczegóły dotyczące oferty pracy do pobrania – dokument w formacie PDF

  Do pobrania.
  Oferta_Pracy_Elektromonter.pdf (.pdf 36 KB)

 • Zapytanie ofertowe nr 52/2012

  Data ogłoszenia: 2015-10-14

  Numer: 52/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE dla budynku kotłowni w Bogdance oraz wymiennikowni W2A w Łęcznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 26.10.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

   

  „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków naszej spółki wraz z wnioskiem zgłoszeniowym na przetarg URE.

   

  Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:
  I. Warunki zamówienia:

  1. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla dwóch budynków kotłownia w Bogdance oraz wymiennikownia W2A w Łęcznej. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych na przetarg URE dla odbiorcy końcowego.
  2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
     Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w wyżej określonym terminie. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania     oszczędności energii.

  Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
  3. Podstawa wykonania prac jest projekt modernizacji (w załączeniu) oraz wizja lokalna.
  4. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
  5. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  6. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w zadania przedmiotu.


  II. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę powinna zawierać :

  • Opis doświadczenia i referencja oferenta
  • Opis zakresu opracowania,
  • termin realizacji,
  • koszt usługi oddzielnie dla każdego z budynków.

  3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 26.10.2015 r. do godz. 1200
  4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

   

  Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej 
  tel 81 44-31-129,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

  Do pobrania:
  dokumentacja kotłownia (zip 13,6 MB)
  dokumentacja W-2A (.zip 397 KB)

   

 • Taryfa dla ciepła 2015

  link    AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA


  Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła.

  Taryfa, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB-4210-9(14)/2015/286/XIII/AWR z dnia 30 września 2015r.

  Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 02 października 2015 roku poz. 2991  i obowiązuje od listopada 2015 roku.


  Plik w formacie PDF do pobrania poniżej (1 MB):

  Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła i taryfa dla ciepła

   

   

 • Zapytanie ofertowe nr 51/2015

  Data ogłoszenia: 2015-10-05

  Numer: 51/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup drukarki A3  OKI C822dn

  Status: rozstrzygnięty zakończony.

   

  Termin składania ofert: do 09.10.2015 r. godzina 0800 w formie elektronicznej.

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jednej sztuki następujacego urządzenia:

  drukarka laserowa formatu A3 OKI C822dn

    

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

  • Oferta nie podlega zwrotowi.
  • Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty.
  • Oferty należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się poniżej.
  • Dostawa zakupionego sprzętu do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty.
  • Koszty dostarczenia zakupionego sprzętu po stronie Dostawcy.

   

   

  Osoby do kontaktu:
  Sławomir Kuśpit tel 81 4431107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

   

   

   

 • Przetarg nr 38/2014

  Data ogłoszenia: 2014-10-27

   

  Numer: 38/2014

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony

  Temat: Modernizacja układu wywiewno - klimatyzacyjnego budynku biurowego „Łęczyńskiej Energetyki" Spółka z o.o. w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od 12.11.2014 do 31.12.2014 r.- I etap,  II etap do 31.05.2015 r. 

  Termin składania ofert: do 05.11.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu (.pdf 289 KB) 

  Umowa - projekt (.pdf 245 KB)

  Wzór formularza ofertowego (.doc 63 KB)

  Dokumentaja do przetargu (.zip 6,4 MB)

   

  Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: kolodziej@lebog .com.pl

 • Zapytanie ofertowe nr 37/2014

  Data ogłoszenia: 2014-10-22

   

  Numer:   37/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Oferta na wykonanie audytu efektywności energetycznej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin składania ofert: do 31.10. 2014 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej.

   

  Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

  I. Warunki zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla modernizacji odcinka 1870 m napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 350 na terenie Bogdanka-Puchaczów. Modernizacja polegała na wymianie izolacji termicznej na dwóch rurociągach przesyłowych wody grzewczej. Szczegółowe dane są udostępnione w siedzibie spółki.
  2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
  Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w wyżej określonym terminie. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
  3. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  5. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w zadania przedmiotu.

  II. Sposób przygotowania oferty:
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Ofertę powinna zawierać :

  • Opis doświadczenia i referencja oferenta
  • Opis zakresu opracowania,
  • termin realizacji,
  • koszt usługi

  3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki ("Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej" w terminie do 31.10.2014 r. do godz.1200
  4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

   

  Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129