przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Informacja o awariach

Rozmiar tekstu:

Informujemy, o wystąpieniu dwóch awarii na głównych rurach magistralnych ciepła zasilających Odbiorców w Łęcznej, Nadrybiu i Stefanowie.
Nasi Pracownicy pracują nad usunięciem awarii w systemie ciągłym.
Źródło ciepła jest gotowe do dostarczenia ciepła. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

AKTUALIZACJA (2015-11-27 godz. 2130)
„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o. o. w Bogdance informuje, że obecne zaawansowanie prac związanych z usuwaniem awarii ciepłociągu w miejscowości Bogdanka wskazuje iż przed północą dnia dzisiejszego zakończone będą roboty montażowe i następnie zostanie uruchomiony odcinek sieci do Stefanowa i Nadrybia.

Poszukiwania miejsca wycieku na ciepłociągu w Łęcznej zakończono powodzeniem, jednak stopień uszkodzenia rur wymaga przygotowania odpowiednich elementów sieci do ich wymiany. Przez całą noc prowadzona będzie prefabrykacja tych elementów, tak by rano przystąpić do ich zabudowy.
Wznowienie dostawy wody grzewczej do wszystkich Odbiorców na terenie miasta Łęczna planowane jest na godziny popołudniowe dnia jutrzejszego (28.11.2015 r.)

AKTUALIZACJA (2015-11-28 godz. 0900)
Z lekkim poślizgiem, trochę po pierwszej w nocy zakończono prace montażowe na awarii w Bogdance. Rurociąg został napełniony przeszło 200 t wody i rozpoczęto jego wygrzewanie.

W ciągu nocy wykonano również prefabrykację elementów sieci i w niedługim czasie rozpoczynamy montaż nowych elementów na awarii w Łęcznej. Planowane wznowienie dostaw ciepła po południu w dniu dzisiejszym jest nadal realne.

AKTUALIZACJA (2015-11-28 godz. 2000)
Prace montażowe na awarii w Łęcznej zostały zakończone i od godziny 16 trwa uzupełnianie wody w remontowanym rurociągu.

Z chwilą napełnienia rury wznowione zostanie podawanie ciepła do całego miasta Łęczna. W kotłowni pracuje już duży kocioł który czeka na uruchomienie przepływu wody do Łęcznej.
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy wszystkim którzy nas wspomagali co najmniej dobrym słowem.