przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Rozmiar tekstu:

„Łęczyńska Energetyka”  Sp. z o.o. w Bogdance przywiązuje dużą wagę do jakości świadczonych usług, ponieważ dotyczą one tak istotnych dziedzin życia jak dostarczanie ciepła, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność Spółki podporządkowana jest takim priorytetom jak:

 • świadczenie usług na jak najwyższym poziomie,
 • troska o środowisko naturalne,
 • stabilny rozwój przedsiębiorstwa.


Ustanowiony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem obowiązuje wszystkich naszych pracowników,

a zadeklarowane w Polityce  polityka m cele osiągamy przez:

 • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług,
 • systematyczne usprawnianie technologii,
 • kontrolowanie postępu technicznego,
 • cykliczną ocenę poziomu satysfakcji klienta,   ankieta zadowolenia Klienta do pobrania w formacie pdf
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich systematyczne szkolenie i dokształcanie,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Zintegrowany Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego  (ZSZ) został zbudowany w oparciu  o wymagania norm : PN EN ISO 9001:2008 i PN EN ISO 14001:2005.   ZSZ funkcjonuje w Spółce na bazie istniejącej struktury organizacyjnej oraz funkcjonujących procesów. Obejmuje swoim zakresem działania i czynności, które mają znaczący wpływ na środowisko jak i na wyrób/usługę.
System Zarządzania Środowiskowego funkcjonuje i jest certyfikowany od czerwca 2003 r. natomiast System Zarządzania Jakością certyfikowany od  lipca 2006 r.

 POSIADANE CERTYFIKATY

 Spółka posiada następujące certyfikaty:

 

 • zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001 - przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA iso 9001 2008m 
 • zarządzania środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001 - przyznany przez SGS Société Générale de Surveillance SA  iso 14001 2004m

Certyfikaty nakładają na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.