przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

PRACA

Filtr
 • Przetarg nr 51/2019

  Data ogłoszenia: 13.08.2019

  Numer: 51/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat: Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.09.2019r do 29.02.2020r.

  Termin składania ofert: do 23.08.2019 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 58/2018

  Data ogłoszenia: 31.08.2018

  Numer: 58/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Wykonanie prac remontowych na terenie obiektów należących do „Łęczyńskiej Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 12.09.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 12.09.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 56/2018

  Data ogłoszenia: 2018-08-08

  Numer: 56/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 16.08.2018 r. godzina 0800 w formie elektronicznej. 

 • Przetarg nr 45/2017

  Data ogłoszenia: 29.08.2017 r.

  Numer: 45/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa pomp.

  Status: zakończony, nierozstrzygnięty

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 18.09.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 18.09.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 44/2017

  Data ogłoszenia: 29.08.2017 r.

  Numer: 44/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa przepustnic.

  Status: nierozstrzygnięty zamknięty (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 12.09.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 12.09.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 52/2016

  Data ogłoszenia: 31.08.2016
  Numer: 52/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Wykonanie odprężenia dwóch kompensatorów U-kształtowych na magistrali ciepłowniczej Stefanów - Nadrybie.
  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.
  Termin składania ofert: do 07.09.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o. o.
  Otwarcie ofert: 07.09.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 51/2016

  Data ogłoszenia: 24.08.2016
  Numer: 51/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Wykonanie odprężenia dwóch kompensatorów U-kształtowych na magistrali ciepłowniczej Stefanów - Nadrybie.
  Status: w trakcie.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.
  Termin składania ofert: do 30.08.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o. o.
  Otwarcie ofert: 30.08.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

   

 • Zapytanie ofertowe nr 49/2016

  Data ogłoszenia: 08.08.2016
  Numer: 49/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe
  Temat: Remont pomieszczenia socjalnego w budynku przepompowni, wydzielenie z warsztatu magazynku chemii, i magazynku podręcznego
  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 12.08.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 12.08.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

   

  Dołączone pliki:
  1. Warunki zapytania ofertowego
  2. rysunek poglądowy

   

  Osoba kontaktowa:
  Marek Syta, tel. 603 396 463, (81) 44-31-127, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Weronika Florysiak, tel. (81) 44-31-126, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Zapytanie ofertowe nr 48/2016

  Data ogłoszenia: 08.08.2016
  Numer: 48/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.
  Temat: Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 Bogdanka
  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)
  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 12.08.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 12.08.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 • Zapytanie nr 50/2015

  Data ogłoszenia: 2015-08-24

  Numer: 50/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup switcha Cisco.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 31.08.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

   

   

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jednej sztuki następujacego urządzenia:

  CISCO SG300-52 Switch L2/3, 50x10/100/1000Mbps, 2xSFP Combo, Rack 19'' (SRW2048-K9-EU)

    

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

  • Oferta nie podlega zwrotowi.
  • Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty.
  • Oferty należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail znajdujący się poniżej.
  • Dostawa zakupionego sprzętu do siedziby zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia wyboru oferty.
  • Koszty dostarczenia zakupionego sprzętu po stronie Dostawcy.

   

   

  Osoby do kontaktu:
  Sławomir Kuśpit tel 81 4431107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

   

   

 • Zapytanie ofertowe nr 44/2015

  Data ogłoszenia: 2015-08-07

  Numer: 44/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej stóp/ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 14.08.2015 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy ekspertyzy budowlanej stóp/ław betonowych magistrali ciepłowniczej.


  I. Zakres zlecenia
  Ekspertyza winna dotyczyć stanu technicznego stóp/ław betonowych słupów estakady napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola.
  Należy zinwentaryzować i ocenić 369 ław betonowych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację (np. według załączonego wykazu lub w sposób umożliwiający łatwą lokalizację – do uzgodnienia z Zamawiającym przed podjęciem prac) oraz podzielić je na co najmniej 3 grupy główne:

  1. wymagające wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej
  2. kwalifikujące się do natychmiastowej naprawy/remontu
  3. wymagające bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia

  Dopuszcza się podział na więcej grup głównych lub zmianę nazw powyższych grup na wniosek oceniającego i w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

  Oferta powinna uwzględniać :
  • koszty odkopania elementów podziemnych stóp/ław w celu ich oceny,
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) z inwentaryzacji wszystkich stóp/ław
  • sporządzenie kart/opisu każdej ze stóp lub dla kilku stóp o podobnym stanie technicznym,
  • koszt wykonania odwiertów rdzeniowych z reprezentatywnej liczby stóp/ław (określi oferent – oczekiwane 5%) i zbadanie ich w laboratorium metodą niszczącą celem ustalenia wytrzymałości, rodzaju betonu oraz przeanalizowania głębokości i stopnia degradacji. Należy przeprowadzić badania chemiczne reprezentatywnej grupy stóp/ław celem prawidłowego ustawienia technologii napraw i optymalizacji kosztów wymaganego remontu.

  II. Wymagania co do opracowania końcowego.
  Ocenę należy wykonać przy użycia własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnego transportu i własnych narzędzi.

  Opracowanie końcowe powinno zawierać również:
  • zakres i rozwiązania materiałowo-technologiczne przeprowadzanego remontu stóp/ław w każdej z w/w grup
  • zestawienie rodzajowo- ilościowe wymaganych materiałów remontowych
  • rodzaj i zakres ewentualnych dodatkowych wymaganych analiz/badań (poza przygotowywaną ekspertyzą)
  • przedmiar robót dla wszystkich podpór,
  • kosztorys prac dla każdej z w/w grup.
  • dokumentację fotograficzną wraz z identyfikacją dla wszystkich podpór – na nośniku elektronicznym,
  • opis/karty inwentaryzacji stóp/ław wraz z wynikami badań, określeniem stanu technicznego dla pojedynczych stóp lub grupy stóp (o zbliżonym stanie) objętych bardziej szczegółową analizą.

  III. Wymagania co do autora opracowania
  Osoba podejmująca się przeprowadzenia ekspertyzy powinna posiadać uprawnienia budowlane, projektowe lub konstrukcyjne w zakresie budownictwa lądowego lub uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

  IV. Terminy i sposób rozliczenia
  Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
  „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
  Bogdanka 21-013 Puchaczów
  tel: 81 44-31 102
  fax: 81 44-31 101

  "Zapytanie ofertowe 44/2015"

  Termin złożenia oferty 14.08.2015 do godziny 12.00.


  Oferta powinna zawierać:
  1. Cenę netto prac.
  2. Termin realizacji (oczekiwany do 30 września 2015 r.).
  3. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania faktury).
  4. Wstępne warunki nadzoru autorskiego przy dużych pracach remontowych lub przy prowadzeniu szczegółowszych badań czy analiz – zakres poza umową na ekspertyzę.

  V. Dodatkowe informacje
  Oferta powinna uwzględniać składniki ekspertyzy nie wymienione w powyższych punktach, a istotne z punktu widzenia kompletności analiz.

   

  Osoba do kontaktu:
  Łukasz Krygier
  tel. (81) 4431137 , 726606601
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Załączniki:
  Zestawienie podpór.xls (xls. 85 KB)
  Wzór umowy.pdf (.pdf 195 KB)

   

  Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak tez zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  O wynikach postępowania poinformujemy wybranych oferentów celem ostatecznej negocjacji ceny. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia prac. Wzór umowy w załączniku.

   

 • Zapytanie ofertowe nr 33/2014

  Data ogłoszenia: 2014-08-08

   

  Numer: 33/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin składania ofert:do 10.09.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

   

  ,,Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy do realizacji zadania:  Dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.

  1) Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance.
  Na całość zadania powinno składać się:

  • wykonanie koncepcji wyposażenia wyszczególnionych pomieszczeń w regały o odpowiednich parametrach technicznych,
  • dostawa wraz z montażem regałów.

  Wykaz pomieszczeń, które powinny być wyposażone w regały magazynowe wraz z opisem przeznaczenia pomieszczeń w Załączniku_1.

  Wykaz i numery pomieszczeń są zgodne z załączonym rzutem poziomym oraz przekrojami.
  Przed złożeniem oferty Oferenci powinni przeprowadzić wizję lokalną w magazynie oraz sprawdzić wymiary pomieszczeń.

   Wymagania dla regałów, które będą montowane w nowo wybudowanym magazynie:

  1. Regały powinny maksymalnie wykorzystywać przestrzeń magazynową i posiadać maksymalną ilość półek. Wysokość półek powinna uwzględniać rodzaj asortymentu do magazynowania.
  2. Regały magazynowe powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
  3. Regały magazynowe powinny posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów.
  4. Warunki gwarancji określone w ofercie.

   2) Termin realizacji zamówienia i odbiór przedmiotu zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia do 15.10.2014 r.
  Po wykonaniu zlecenia Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia protokółem odbioru robót.

   3) Sposób przygotowania oferty.

  Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
  nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
  przetarg na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Oferta musi być sporządzona w języku polskim i odpowiadać warunkom przetargu.

  Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane. Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

  Formularz ofertowy.
  Formularz ofertowy zawierać powinien: dane oferenta, tj. pełną nazwę oferenta, NIP, REGON, pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer fax, e-mail oraz:

  1. pełną nazwę przedmiotu zamówienia,

  2. proponowaną cenę za realizację zlecenia,

     a) cena netto przedmiotu zamówienia, tj. nie zawierającą podatku VAT,
     b) cena musi być określona konkretną kwotą (nie może być zawarta w przedziale "od - do"),

  3. wykaz pomieszczeń wraz z:

  • wykazem regałów w danym pomieszczeniu (każdy regał powinien mieć numer, regał na wykazie pomieszczeń powinien mieć numer zgodny z numerem regału na szkicu),
  • cenami jednostkowymi poszczególnych regałów (cena regału + cena montażu),
  • ceną sumaryczną za regały w danym pomieszczeniu,

  4. szkic rozmieszczenia regałów (każdy regał powinien mieć numer, regał na wykazie pomieszczeń powinien mieć numer zgodny z numerem regału na szkicu),
  5. warunki płatności, Zamawiający informuje, że zapłata ceny (wynagrodzenia) nastąpi w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.
  6. termin realizacji przedmiotu przetargu,
  7. warunki gwarancji jakości,
  8. oświadczenie, że ceny zawarte w ofercie są cenami do negocjacji, bądź nie są cenami do negocjacji,
  9. oświadczenie o okresie związania ofertą, że minimalny okres związania ofertą rozpoczyna się w dniu złożenia oferty i wynosi 60 dni,
  10. osoba do kontaktu z podanym numerem telefonu i adresem e-mail.

   

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
  Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty i otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Dołączone pliki:

  Załącznik_1 (wykaz pomieszczeń). pdf (pdf. 93 kB)

  Rzut pomieszczeń. pdf (pdf. 1,26 MB)

  Przekroje. pdf (pdf. 890 kB)