przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

PRACA

Filtr
 • Zapytanie ofertowe 19/2019

  Data ogłoszenia: 29-03-2019

  Numer: 19/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Dostawa złoża do odżelaziaczy.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 15.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 15.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 18/2019

  Data ogłoszenia: 29.03.2019

  Numer: 18/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 18.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 17/2019

  Data ogłoszenia: 29.03.2019

  Numer: 17/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Przebudowa sieci w Nadrybiu.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 15.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 15.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 15/2019

  Data ogłoszenia: 27.03.2019

  Numer: 15/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 12.04.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 12.04.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 14/2019

  Data ogłoszenia: 13.03.2019

  Numer: 14/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 5000 i DR 3900 (Hach-Lange) oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Termin składania ofert: do 25.03.2019 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 13/2019

  Data ogłoszenia: 13-03-2019

  Numer: 13/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

  Status:rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 25.03.2019 r. do godziny 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

 • Przetarg nr 11/2019

  Data ogłoszenia: 12.03.2019

  Numer: 11/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej dla potrzeb kotłowni w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 26.03.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 26.03.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Uwaga. (2019-03-18)
  W odpowiedzi na zapytanie oferenta Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość udzielenia dwóch różnych czasookresów gwarancji :
  - na dostarczone i zainstalowane urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta
  - na zrealizowane roboty (prace budowlano montażowe) - 60 miesięcy.

   

  Dołączone pliki:
  1. warunki_przetargu.pdf (.pdf 216 KB)
  2. formularz oferty.doc (.doc 37 KB)
  3. projekt_umowy.pdf (.pdf 263 KB)
  4. projekt wraz z przedmiarem.zip (.zip 16,8 MB)


  Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129   E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Przetarg nr 12/2018

  Data ogłoszenia: 28.03.2018 r.

  Numer: 12/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2018 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 13.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 19/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-27

  Numer: 19/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji wymiennikowni w łaźni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 09.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg 16/2018

  Data ogłoszenia: 22.03.2018 r.

  Numer: 16/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa i montaż sterylizatorów UV do wody.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg 15/2018

  Data ogłoszenia: 22.03.2018 r.

  Numer: 15/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa przepustnic.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 14/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-21

  Numer: 14/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka magistrali DN350.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 9/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-21

  Numer: 9/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni W-2 w Łęcznej przy ul. Kpt.Żabickiego 1A.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 06.04.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 06.04.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 13/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-21

  Numer: 13/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Dostawa i montaż wagi przenośnikowej taśmociągu nawęglania w ciepłowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

  Termin składania ofert: do 04.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 04.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 10/2018

  Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.

  Numer: 10/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku wymiennikowni W1-A na działce nr 2930 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5.

  Status: -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 09.04.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 11/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-16

  Numer: 11/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 27.03.2018 r. do godziny 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 6/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-07

  Numer: 6/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 21.03.2018 r. godzina 0900 w formie elektronicznej. 

 • Przetarg 20/2017

  Data ogłoszenia: 31.03.2017 r.

  Numer: 20/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont 36 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna. 

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 20.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 20.04.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.
   

 • Przetarg 19/2017

  Data ogłoszenia: 31.03.2017 r.

  Numer: 19/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Modernizacja mostu węglowego.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 20.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 20.04.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.
   

 • Przetarg 18/2017

  Data ogłoszenia: 29.03.2017 r.

  Numer: 18/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa i montaż nowego odżużlacza dla kotłów WR-5 nr 4,5,6.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 19.04.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 19.04.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.
   

 • Zapytanie ofertowe 14/2017

  Data ogłoszenia: 2017-03-15

  Numer: 14/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 22.03.2017 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

 • Zapytanie ofertowe 14/2017

  Data ogłoszenia: 2017-03-15

  Numer: 14/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: w trakcie

   

  Termin składania ofert: do 22.03.2017 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

 • Przetarg 13/2017

  Data ogłoszenia: 15.03.2017 r.

  Numer: 13/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont pomieszczeń w budynku kotłowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 27.03.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 27.03.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.
   

 • Przetarg 12/2017

  Data ogłoszenia: 13.03.2017 r.

  Numer: 12/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Wykonanie modernizacji odcinka ogrodzenia terenu wymiennikowni W-5 na działce nr 2963/1 w Łęcznej przy ul. Staszica 2 o długości ok. 120 mb wraz z 1 bramką.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 31.03.2017 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 31.03.2017r. godzina 1230 bez udziału oferentów
   

 • Zapytanie ofertowe 11/2017

  Data ogłoszenia: 2017-03-02

  Numer: 11/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowego do URE

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)


  Termin składania ofert: do 09.03.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Bogdance

 • Przetarg nr 21/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-03-31

  Numer: 21/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Przebudowa (modernizacja) rozdzielnicy elektrycznej położonej na terenie hydroforni w Stefanowie.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 30.06.2016 r.).

  Termin składania ofert: do 14.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 15.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 10/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-03-25

  Numer: 10/2016

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

  Temat:  Pielęgnacja zieleni na terenach własnych i dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance, od 15.04.2016 do 15.11.2016, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 07.04.2016 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg nr 20/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-03-23

  Numer: 20/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Remont części ciśnieniowej kotła WRp 46/W-28. Wymiana pęczka konwekcyjnego.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.08.2016 r.

  Termin składania ofert: do 14.04.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 15.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 19/2016

  Data ogłoszenia: 2016-03-23

  Numer: 19/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej stóp betonowych magistrali ciepłowniczej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 14.04.2016 r. godzina 1200 w formie papierowej w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 • Przetarg nr 9/2016

  Data ogłoszenia: 2016-03-21

  Numer: 9/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Dostawa substancji chemicznych wykorzystywanych przez „Łęczyńską Energetykę” Sp. z o.o. w procesach technologicznych.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.03.2017 r.

  Termin składania ofert: do 31.03.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 1.04.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 5/2016

  Data ogłoszenia: 2016-03-04

  Numer: 5/2016

  Rodzaj: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Temat:  Zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej Brandesa, wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: w trakcie rozpatrywania.

  Termin składania ofert: do 14.03.2016 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie ofertowe 10/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-02

  Numer: 10/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Burstlining.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

  Termin składania ofert:do 12.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Burstlining.
  Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załączniku.

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe 20/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-18

  Numer: 20/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Dostawa i wdrożenie systemu bilingowego PEC.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od 15.04.2015 do poda oferent (oczekiwany 31.08.2015 r.)

  Termin składania ofert: do 30.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 30.03.2015 r. godzina 1230– bez udziału oferentów

   

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i wdrożenie systemu bilingowego PEC.
  Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

   

  Załączniki:

   

  Osoby kontaktowe:
  Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Robert Murak   tel. (81) 44-31-107 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

 • Przetarg nr 11/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-05

   

  Numer: 11/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Przebudowa rozdzielnicy STR-K 6 kV oraz remont pomieszczeń rozdzielni STR-K w Ciepłowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony.

   

  Termin realizacji: I etap od 01.04.2015 do 31.08.2015 r.   zmiana do 30.09.2015 r.  , II etap od 01.04.2016 do 31.08.2016 r.

  Termin składania ofert: do 23.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 23.03.2015 r. godzina 1230– bez udziału oferentów.

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu. pdf (pdf. 269 KB)

  Formularz oferty.doc (doc. 37 KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 201 KB)

  Projekt budowlany (skan skompresowany).zip (zip. 27,1 MB)

   

  Uwaga: (2015-03-18)   Na uzasadniony wniosek jednego z Oferentów zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia I etapu - na dzień 30.09.2015 r.

   

  Osoba kontaktowa:
  Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 18/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-17

   

  Numer: 18/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Obudowa przenośnika żużlowego zlokalizowanego przy budynku kotłowni w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin realizacji: od 15.04.2015 do 30.06.2015 r.

   

  Termin składania ofert: do 30.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 31.03.2015 r. godzina 1230– bez udziału oferentów

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu. pdf (pdf. 340 KB)

  Formularz ofertowy.doc (pdf. 35 KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 179 KB)

  Projekt budowlany.zip (pdf. 2,7 MB)

  Uwaga
  Projekt budowlany to archiwum skompresowane "ZIP" zawierające następujace dokumety:
  - opis mostoprzenośnika żuzlowego w formacie PDF
  - przedmiar robót - obudowa przenośnika żużlowego w formacie PDF
  - przenośnik żużlowy - przekroje i węzły w formacie DWG (otwarcie programami obsługujacymi AutoCad np. DWG TrueView 2015)
  - przenosnik żużlowy - schematy i przekroje w formacie DWG ((otwarcie programami obsługujacymi AutoCad np. DWG TrueView 2015)
  - obudowa przenośnika - stal profilowa w formacie PDF

   

  Osoba kontaktowa:

  Łukasz Krygier tel. (81) 44-31-137 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 9/2015

  Data ogłoszenia: 2015-03-02

   

  Numer: 9/2015

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2015 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: przez okres jednego roku według potrzeb okresowych.

  Termin składania ofert: do 10.03.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu. pdf (pdf. 199 KB)

  Formularz ofertowy.pdf (pdf. 189 KB)

  Formularz ofertowy.doc (doc. 262 KB)

  Zestawienie materiałów elektrycznych.xls (xls. 57 KB)

  Projekt umowy.pdf (pdf. 273 KB)

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 7/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-27

   

  Numer: 7/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy.

  Temat: Zakup materiałów elektrycznych według załącznika.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: przez okres jednego roku według potrzeb okresowych.

  Termin składania ofert: do 10.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 roku. pdf (pdf. 211kB)

  Projekt umowy.pdf (pdf. 254kB)

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 151kB)

  Formularz ofertowy.pdf (pdf. 316kB)

   

  Uwagi.

  Uzupełniono dołączone pliki o dokument Formularz ofertowy.

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 8/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-27

   

  Numer: 8/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Shortlining i KMR Burstlining.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: do 18.04.2014 r.

  Termin składania ofert: do 07.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu. pdf (pdf. 158kB)

  Projekt umowy.pdf (pdf. 202kB)

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 4/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-26

   

  Numer: 4/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji

  Temat:  Modernizacja budynku wymiennikowni W-2C przy ul. Akacjowej 11 w Łęcznej.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: od 01.06.2014 do 31.07.2014 r.

  Termin składania ofert: do 11.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  warunki przetargu. pdf (pdf. 278kB)

  projekt umowy.pdf (pdf. 206kB)

  przedmiar robót.pdf (pdf. 906kB)

  dokumentacja techniczna.pdf (pdf. 4,91MB)

   

  Osoba kontaktowa:
  Bogdan Maj tel. (81) 44-31-142, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zapytanie ofertowe nr 3/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-24

   

  Numer: 3/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Utwardzenia placów przy hydroforni w Stefanowie kostką brukową.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji-fakturowania: do 31.08.2014 r.

  Termin składania ofert: do 04.04.2014 r. w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

      „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt. „Utwardzenia placów przy hydroforni w Stefanowie kostką brukową"

  Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :
  Cenę netto

  1. Czynniki cenotwórcze za ewentualne roboty dodatkowe.
  2. Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 31 sierpnia 2014r.)
  3. Warunki płatności
  4. Warunki gwarancji.

      Zakres prac obejmuje ułożenie kostki o grubości 8 cm na wymaganych warstwach podsypkowych na łącznej pow. ok. 412,5 m2 (w załączeniu szkic układu placów) w ramach terenu hydroforni w Stefanowie. Dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac na podstawie uzgodnień z zamawiającym i wizji lokalnej.

  Termin złożenia oferty: do 04 kwietnia 2014r.

     Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.

  Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

   Osoba kontaktowa:

  Marek Syta  tel. (81) 44-31-127, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Dołączone pliki:

  szkic układu placów. pdf (pdf. 1,17MB)

 • Przetarg nr 2/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-19

   

  Numer: 2/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji - etap I

  Temat:  Dostawa, wdrożenie, serwis i szkolenie autorskie - Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z niezbędną infrastrukturą i licencjami.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: od 01.06.2014 do 31.05.2015 r.

  Termin składania ofert: do 31.03.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  ZSI_formularz_zgloszeniowy. pdf (pdf. 278kB)

  ZSI_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf (pdf. 305kB)

   

  Osoby kontaktowe:
  Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Robert Murak tel. (81) 44-31-107, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 1/2014

  Data ogłoszenia: 2014-03-17

   

  Numer: 1/2014

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 odcinek 1180 m.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: od 01.04.2014 do 31.08.2014 r.

  Termin składania ofert: do 28.03.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  Dołączone pliki:

  Opis przedmiotu zamówienia. pdf (pdf. 177kB)

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 152kB)

  Umowa wymiana izolacji termicznej - projekt.pdf (pdf. 214 kB)

   

  Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.