przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Przetarg nr 49/2018

Data ogłoszenia: 12.07.2018

Numer: 49/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat:  Remont zewnętrznej powierzchni ekranów bocznych kotła.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

Termin składania ofert: do 26.07.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 26.07.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj więcej: Przetarg nr 49/2018

Przetarg nr 50/2018

Data ogłoszenia: 26.07.2018
Numer: 50/2018
Rodzaj: Przetarg nieograniczony
Temat: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN200, DN150
Termin składania ofert: do 6.08.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Bogdance.
Termin realizacji: do 31.08.2018 r.

Czytaj więcej: Przetarg nr 50/2018

Przetarg nr 52/2018

Data ogłoszenia: 18.07.2018
Numer: 52/2018
Rodzaj: Przetarg nieograniczony.
Temat: Dostawa 2 węzłów kompaktowych
Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
Termin składania ofert: do 31.07.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 31.07.2018 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

Czytaj więcej: Przetarg nr 52/2018

Przetarg nr 54/2018

Data ogłoszenia: 25.07.2018
Numer: 54/2018
Rodzaj: Przetarg nieograniczony.
Temat: Czyszczenie zbiorników na obiektach SUW i Oczyszczalni w Bogdance.
Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
Termin składania ofert: do 17.08.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
Termin otworzenia ofert: 17.08.2018 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

Czytaj więcej: Przetarg nr 54/2018