przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Wykaz przetargów

Lista aktualnych przetargów:

15/2019: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie - w trakcie
17/2019: Przebudowa sieci w Nadrybiu - w trakcie.
18/2019: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej - w trakcie.
20/2019: Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - w trakcie.
21/2019: Zaprojektuj i wybuduj instalację oczyszczania koncentratu w SUW w Bogdance - w trakcie.
22/2019: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej - w trakcie.
23/2019: Modernizacja ogrodzenia wymiennikowni ciepła W2-C w Łęcznej, ul. Akacjowa 11 - w trakcie.
24/2019: Remont części ciśnieniowej kotłów WR-5 nr 4,5.6. - w trakcie.
25/2019: Zakup worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6. - w trakcie.
26/2019: Przetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 02.05.2019r do 30.04.2022r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowymrzetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 02.05.2019r do 30.04.2022r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym - w trakcie.
27/2019: Przebudowa budynku wymiennikowi ciepła W-2 w Łęcznej - w trakcie.


Wykaz postepowań przeniesionych do archiwum:

Czytaj więcej: Wykaz przetargów

Przetarg nr 15/2019

Data ogłoszenia: 27.03.2019

Numer: 15/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 12.04.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 12.04.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

Stan: w trakcie.

Czytaj więcej: Przetarg nr 15/2019

Przetarg nr 17/2019

Data ogłoszenia: 29.03.2019

Numer: 17/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Przebudowa sieci w Nadrybiu.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 15.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 15.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: w trakcie.

Czytaj więcej: Przetarg nr 17/2019

Przetarg nr 18/2019

Data ogłoszenia: 29.03.2019

Numer: 18/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 18.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otwarcia ofert: 18.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: w trakcie.

Czytaj więcej: Przetarg nr 18/2019

Przetarg nr 20/2019

Data ogłoszenia: 04.04.2019

Numer: 20/2019

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Termin składania ofert: do 18.04.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 18.04.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: w trakcie.

Czytaj więcej: Przetarg nr 20/2019