przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Przetarg nr 36/2018

Data ogłoszenia: 11.06.2018

Numer: 36/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat:  Zakup worków filtracyjnych do filtra workowego z K-7.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany do 31.07.2018 r.)

Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Czytaj więcej: Przetarg nr 36/2018

Przetarg nr 39/2018

Data ogłoszenia: 29.05.2018

Numer: 39/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 15.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 15.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Czytaj więcej: Przetarg nr 39/2018

Przetarg nr 40/2018

Data ogłoszenia: 06.06.2018

Numer: 40/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat:  Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

Termin składania ofert: do 18.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 18.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj więcej: Przetarg nr 40/2018

Przetarg nr 43/2018

Data ogłoszenia: 12.06.2018

Numer: 43/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat:  Dostawę i montaż nowego wentylatora spalin dla filtra kotłów - 2,3.

Status: w trakcie.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 26.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj więcej: Przetarg nr 43/2018