przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Przetarg 16/2018

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 22.03.2018 r.

Numer: 16/2018

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż sterylizatorów UV do wody.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 05.04.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 05.04.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż sterylizatorów UV do wody.

 

Dodatkowe informacje do przetargu nr 16/2018.
W odpowiedzi na pytania oferentów udostępniamy poniższe dodatkowe informacje:

1. Jakie są średnice wodociągów na których będzie zabudowa lamp? - Bogdanka DN150/ Stefanów DN100/ Nadybie DN150.
2. Jaka jest jakość wody, na bazie której mają zostać dobrane lampy UV? – Przesyłana woda spełnia wymogi stawiane wodzie pitnej i jest w pełni klarowna.
3. Czy lampy będą instalowane bezpośrednio na rurociągu, czy konieczne jest zastosowanie by-passu? - Jako dostawca wody powinniśmy zapewnić ciągłość jej dostaw. Jeśli budowa lamp spowoduje iż w przypadku ich awarii zablokuje się przepływ to należy zaplanować by-pass. Innym rozwiązaniem jest posiadanie wstawki (na posadzce hydroforni) na wypadek awarii w celu podmiany za lampę.
4. Czy jest możliwość uzyskania schematów, szkiców dla poszczególnych hydroforni?- nie mamy od ręki schematów, załączamy zdjęcia które obrazują istniejącą sytuację.

5. Dodatkowe informacje w sprawie wadium

Przystępując do przetargu oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości określonej w Warunkach przetargu i ogłoszeniu o przetargu w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, blokadzie bieżących należności od Zamawiającego.


Wadium w pieniądzu należy wnieść w formie przelewu bankowego na konto:

Bank Ochrony Środowiska 73 1540 1144 2001 6406 4044 0001 O/Lublin.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej (ważnej minimum 100 dni od daty otwarcia ofert), gwarancji bankowej (ważnej minimum 100 dni od daty otwarcia ofert), poręczeniach bankowych, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert. Kserokopie w/w. gwarancji i poręczeń, potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem, oferent załącza do oferty przetargowej. Dopuszcza się złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w kopercie wraz z ofertą (jako odrębny dokument), nie zwalnia to jednak oferenta z obowiązku dołączenia do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii tego dokumentu.


W przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot zagraniczny należy dodatkowo dołączyć tłumaczenie na język polski.

 

 

Dołączone pliki:
Warunki przetargu.pdf  (pdf. 186 KB)
Formularz ofertowy.doc (doc.40 KB)
Projekt umowy.pdf (pdf. 228 KB)
Dodatkowe zdjęcia.jpg (skompresowane .zip 14 MB)


Osoba kontaktowa:
Marek Syta tel. (81) 44-31-127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.