przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Wykaz przetargów

Rozmiar tekstu:

Lista aktualnych przetargów:

30/2019: Dostawa i montaż zbiornika wody zmiękczonej- w trakcie.
31/2019: Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę - w trakcie.
32/2019: Remont 42 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna - w trakcie.
33/2019: Dostawę i montaż wentylatorów spalin w kotłowni w Bogdance - w trakcie.
34/2019: Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy do kotłowni w Bogdance - w trakcie.


Wykaz postepowań przeniesionych do archiwum:

Dostęp do archiwum za pomocą wyszukiwarek dostępnych na stronie. 

Rok 2019

2/2019: Serwisowanie instalacji UF i RO na SUW w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

4/2019: Serwisowanie systemu monitorowania SUW w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

8/2019: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

11/2019: Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej dla potrzeb kotłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

14/2019: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 5000 i DR 3900 (Hach-Lange) oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

15/2019: Wykonanie remontu (przywrócenie stanu pierwotnego) dachu i poddasza budynku kotłowni OW „Bogdanka” po pożarze, w Kalnicy gmina Cisna woj. Podkarpackie -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

17/2019: Przebudowa sieci w Nadrybiu - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

18/2019: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

20/2019: Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

21/2019: Zaprojektuj i wybuduj instalację oczyszczania koncentratu w SUW w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

22/2019: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

23/2019: Modernizacja ogrodzenia wymiennikowni ciepła W2-C w Łęcznej, ul. Akacjowa 11 - zakończony rozstrzygnięty.

24/2019: Remont części ciśnieniowej kotłów WR-5 nr 4,5.6. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

25/2019: Zakup worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6. - zakończony rozstrzygnięty.

26/2019: Przetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 02.05.2019r do 30.04.2022r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowymrzetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 02.05.2019r do 30.04.2022r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

27/2019: Przebudowa budynku wymiennikowi ciepła W-2 w Łęcznej - wzakończony rozstrzygnięty.

28/2019: Dostawa i montaż zbiornika wody zmiękczonej - zakończony NIEROZSTRZYGNIĘTY.

Rok 2018

1/2018: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 5000 i DR 3900 (Hach-Lange) oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym- rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

10/2018: Wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku wymiennikowni W1-A na działce nr 2930 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5 -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

12/2018: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2018 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

15/2018: Dostawa przepustnic - -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

16/2018: Dostawa i montaż sterylizatorów UV do wody -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

18/2018: Dostawa węzła indywidualnego do budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Jaśminowej 4 w Łęcznej oraz dostawa węzła grupowego do budynku wymiennikowni W-2 ul. Kpt. Żabickiego 1A w Łęcznej -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

20/2018: Wykonanie stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4kV potrzeb kotłowni 29 MW w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

22/2018: Remont 48 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

24/2018: Modernizacja elewacji mostu węglowego - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

30/2018: Realizacja systemu automatyki i sterowania w kotłowni 57MW ciepłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

31/2018: Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

32/2018: Remont sklepienia przedniego w K-7 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

34/2018: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

36/2018: Zakup worków filtracyjnych do filtra workowego z K-7 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

39/2018: Przebudowa sieci niskoparametrowej w Łęcznej- rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

40/2018: Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

43/2018: Dostawę i montaż nowego wentylatora spalin dla filtra kotłów 2,3 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

45/2018: Remont rur w kotle WRp-46/W-28 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

49/2018: Remont zewnętrznej powierzchni ekranów bocznych kotła - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

50/2018: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN200, DN150 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

52/2018: Dostawa 2 węzłów kompaktowych - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

54/2018: Czyszczenie zbiorników na obiektach SUW i Oczyszczalni w Bogdance  - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

58/2018: Wykonanie prac remontowych na terenie obiektów należących do „Łęczyńskiej Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

66/2018: Izolacja rurociągów ciepłowniczych wewnątrz i na zewnątrz kotłowni - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Rok 2017

3/2017: Zakup odczynników chemicznych oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

6/2017: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2017 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

8/2017: Dostawa i montaż urządzeń wentylacji i klimatyzacji budynek wymiennikowni W-3 przy ul. Kpt Żabickiego 5a w Łęcznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

12/2017: Wykonanie modernizacji odcinka ogrodzenia terenu wymiennikowni W-5 na działce nr 2963/1 w Łęcznej przy ul. Staszica 2 o długości ok. 120 mb wraz z 1 bramką - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

13/2017: Remont pomieszczeń w budynku kotłowni w Bogdance rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

18/2017: Dostawa i montaż nowego odżużlacza dla kotłów WR-5 nr 4,5,6. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

19/2017: Modernizacja mostu węglowego. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

20/2017: Remont 36 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

21/2017: Zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej, wg zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

22/2017: Remont obmurzy w dwóch kotłach WR-5 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

23/2017: Dostawa przepustnic DN500 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

24/2017: Modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych w Nadrybiu - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

25/2017: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN200, DN150 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

27/2017: Modernizacja odcinka magistrali ciepłowniczej Bogdanka – rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

31/2017: Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

32/2017: Zabudowa stacji odwróconej osmozy przy centralnej klimatyzacji w Stefanowie - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

35/2017: Remont kanałów spalin za filtrami IOS - rozstrzygnięty zakończony

40/2017: Przebudowa układu hydraulicznego pompowni kotłowni w Bogdance - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

44/2017: Dostawa przepustnic - nierozstrzygnięty zamknięty (przeniesiony do archiwum).

45/2017: Dostawa pomp - zakończony, nierozstrzygnięty

47/2017: Dostawa przepustnic - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

48/2017: Dostawa pomp - w trakcie (powtórzony) - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Rok 2016

3/2016 - Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2016 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

5/2016: Zakup preizolowanych rur oraz elementów sieci, stalowych czarnych, ze szwem, bez sygnalizacji alarmowej Brandesa, wg zestawienia w Formularzu ofertowym -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

9/2016: Dostawa substancji chemicznych wykorzystywanych przez „Łęczyńską Energetykę” Sp. z o.o. w procesach technologicznych - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

10/2016: Pielęgnacja zieleni na terenach własnych i dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance, od 15.04.2016 do 15.11.2016,  na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

17/2016: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN350, DN200, DN150, DN125 - nierozstrzygnięty - unieważniony. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie

20/2016: Remont części ciśnieniowej kotła WRp 46/W-28. Wymiana pęczka konwekcyjnego - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

21/2016: Przebudowa (modernizacja) rozdzielnicy elektrycznej położonej na terenie hydroforni w Stefanowie - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

22/2016: Zakup preizolowanych rur tworzywowych, giętkich typu CALPEX (lub równoważnych) oraz elementów sieci wg zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

27/2016: Modernizacja mostu węglowego oraz projekt i wykonanie modernizacji zbiornika węgla V800 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

28/2016: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym kotłowni Spółki „Łęczyńska Energetyka” w Bogdance - unieważniony - nie rozstrzygnięty.

29/2016: Modernizacja budynku wymiennikowni W-3 przy ul. Kpt. Żabickiego w Łęcznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

30/2016: Zakup i montaż nowego odżużlacza kotłów 2,3. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

31/2016: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN350, DN200, DN150, DN125 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

32/2016: 1. Dzierżawa plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 10.05.2016r do 31.03.2017r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym,  2. Poddzierżawa plantacji roślin energetycznych dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance w terminie od 10.05.2016r do 31.03.2017r na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym - nierozstrzygnięty, unieważniony.

33/2016: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biurowym kotłowni Spółki „Łęczyńska Energetyka” w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

34/2016: Modernizacja odcinka magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

36/2016: Zakup przepustnic DN300 i DN200 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

37/2016: Budowa pojedynczego rurociągu powrotnego DN 300 mm na odcinku od komory ZPMW do rozgałęzienia sieci przy punkcie stałym PS-10B w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

38/2016: Dzierżawa i poddzierżawa plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2016r do 30.04.2019r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

45/2016: Zadanie nr 1 - Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.08.2016r do 31.07.2017r, Zadanie nr 2 - Odbiór i utylizacja odpadów o kodzie 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.08.2016r do 31.07.2017r. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

47/2016: Wykonanie poletek osadowych wraz z dokumentacją powykonawczą - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

53/2016: Remont 10 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

Rok 2015

09/2015: Zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do utrzymania ruchu w 2015 roku, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

11/2015: Przebudowa rozdzielnicy STR-K 6 kV oraz remont pomieszczeń rozdzielni STR-K w Ciepłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

13/2015: Zakup rur stalowych ze szwem preizolowanch bez sygnalizacji i elementów sieci wg zestawienia w Formularzu ofertowym rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

18/2015: Obudowa przenośnika żużlowego zlokalizowanego przy budynku kotłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

24/2015: Dostawa zestawu pompowego do obiektu hydroforni na terenie pola Stefanów - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

25/2015: Termomodernizacja budynku kotłowni w Bogdance oraz opracowanie i realizacja projektu na obudowę przenośnika węgla przy tej kotłowni - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

27/2015: Pielęgnacja zieleni na terenach własnych i dzierżawionych przez „Łęczyńską Energetykę” Spółkę z o.o. w Bogdance, od 01.05.2015 do 31.10.2015, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

30/2015: Modernizacja budynku komory ciepłowniczej KC-2 w Łęcznej - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

38/2015: Dzierżawa i poddzierżawa plantacji roślin energetycznych oraz łąk stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2015r do 31.03.2016r, na podstawie załączonego zestawienia w projektach umów i Formularzu ofertowym. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

39/2015: Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.07.2015r do 30.06.2016r, na podstawie załączonego zestawienia w projekcie umowy i Formularzu ofertowym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

40/2015: Zakup rur i elementów PE do przesyłania wody oraz rur osłonowych dla światłowodu wg zestawienia w Formularzu ofertowym rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Rok 2014

01/2014: Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 odcinek 1180 m - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

02/2014: Dostawa, wdrożenie, serwis i szkolenie autorskie - Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z niezbędną infrastrukturą i licencjami - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

04/2014: Modernizacja budynku wymiennikowni W-2C przy ul. Akacjowej 11 w Łęcznej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

07/2014: Zakup materiałów elektrycznych według załącznika - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

08/2014: Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Shortlining i KMR Burstlining - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

12/2014 -Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 odcinek 1180 m - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

14/2014 -Wymiana pompy obiegowej kotłowni 29MW – I etap, pompa letnia - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

23/2014 -Zakup rur stalowych ze szwem preizolowanych bez sygnalizacji i elementów sieci - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

24/2014 -Zakup rur tworzywowych typ CALPEX UNO - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

31/2014 - Dostawa zaworów różnicy ciśnień oraz zaworów trójdrogowych  ze sterowaniem termostatycznym - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

38/2014- Modernizacja układu wywiewno - klimatyzacyjnego budynku biurowego „Łęczyńskiej Energetyki" Spółka z o.o. w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)