przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Taryfa dla ciepła 2019


TARYFA DLA CIEPŁA 2019

 

taryfa2019 09mTARYFA

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca września 2019 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.11.2019.AWR z dnia 24 lipca 2019 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2019 roku poz. 4438.


Link bezposredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej:

Taryfa dla ciepła 2019.pdf (pdf. 1,38MB)

 

 

Zmiana Taryfy dla ciepła 2018


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 2018

 obowiazuje do końca sierpnia 2019r.

taryfa2018 mTARYFA

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

Zmiana Taryfy zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją  NR OLB.4210.35.6.2018.2019.AWR z dnia 7 stycznia 2019 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku Poz. 128  i obowiązuje od lutego 2019 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła do pobrania poniżej:

Zmiana Taryfy dla ciepła 2018.pdf (pdf. 577 KB)

 

 

Taryfa dla ciepła 2018


TARYFA DLA CIEPŁA 2018

 

taryfa2018 mTARYFA

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.5.2018.AWR z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 maja 2018 roku poz. 2631  i obowiązuje od lipca 2018 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła do pobrania poniżej:

Taryfa dla ciepła 2018.pdf (pdf. 1,49MB)

 

 

Zmiana mocy zamówionej

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę oraz warunki wprowadzania ich zmian

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przez zamówioną moc cieplną należy rozumieć ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących:

Czytaj więcej: Zmiana mocy zamówionej