przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Taryfa dla ciepła 2018

  (obowiązywać będzie od lipca 2018 roku)

TARYFA DLA CIEPŁA 2018

 

taryfa2018 mTARYFA

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.5.2018.AWR z dnia 24 maja 2018 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 25 maja 2018 roku poz. 2631  i obowiązuje od lipca 2018 r.


Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła do pobrania poniżej:

Taryfa dla ciepła 2018.pdf (pdf. 1,49MB)

 

 

Taryfa dla ciepła 2017

  AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA (obowiązuje do końca czerwca 2018 roku)

TARYFA DLA CIEPŁA, ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

 

Taryfa 2017ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 2017

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje zmieniona taryfa dla ciepła.

Zmiana taryfy zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DECYZJA NR OLB.4210.28.2017.AWR z dnia 1 grudnia 2017 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku poz. 4807  i obowiązuje od stycznia 2018 r.


Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 585 kB):

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

 

 

Taryfa 2017TARYFA DLA CIEPŁA 2017 (przed zmianą)

Dla Odbiorców z rejonów:  Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że zostaje wprowadzona nowa taryfa dla ciepła.

Taryfa, zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.25.2016.2017.JD z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zmiana została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017 roku poz. 257  i obowiązuje od okresu rozliczeniowego za m-c marzec 2017 r.


Plik w formacie PDF do pobrania (pdf. 2,3 MB):

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła i taryfa dla ciepła

 

Zmiana mocy zamówionej

Zasady ustalania zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę oraz warunki wprowadzania ich zmian

Wielkość zamówionej mocy cieplnej jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła. Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przez zamówioną moc cieplną należy rozumieć ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Odbiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących:

Czytaj więcej: Zmiana mocy zamówionej