przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie nr 46/2017

Rozmiar tekstu:

Numer: 46/2017
Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
Temat: Wykonanie projektu stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV dla potrzeb kotłowni w Bogdance.
Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Termin realizacji: od dnia 15.12.2017 r.
Termin składania ofert: do 02.10. 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:
Warunki zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu modernizacji dla opisanego zakresu oraz stanowienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac modernizacyjnych w 2018 r.
1. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego oraz wizja lokalna.
2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
3. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
4. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

II. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :
- Opis doświadczenia i uprawnienia projektowe
- Opis zawartości opracowania,
- termin realizacji,
- koszt usługi.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- projekt stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV dla potrzeb kotłowni w Bogdance” w terminie do 02.10.2017 r. do godz. 1200"

1. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
2. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.


Osoba kontaktowa: Andrzej Dołęga tel. (81) 44-31-130, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dołączone pliki:
1. Projekt umowy.pdf (.pdf 541 KB)
2. Zakres prac projektowych.pdf (.pdf  187 KB)