przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytania ofertowe

Rozmiar tekstu:

Lista aktualnych zapytań oferowych.

Aktualnie brak jest prowadzonych postępowań.

Wykaz postepowań przeniesionych do archiwum:

Dostęp do archiwum za pomocą wyszukiwarek dostępnych na stronie. 

Rok 2019

1/2019: Wykonanie 2 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

13/2019: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

19/2019: Dostawa złoża do odżelaziaczy - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Rok 2018

2/2018: Wykonanie pomiarów środowiska pracy -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

4/2018: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowego do URE- rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

6/2018: Zakup sprzętu komputerowego - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

9/2018: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni W-2 w Łęcznej przy ul. Kpt. Żabickiego 1A - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

11/2018: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

13/2018: Dostawa i montaż wagi przenośnikowej taśmociągu nawęglania w ciepłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

14/2018: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka magistrali DN350 -rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

19/2018: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji wymiennikowni w łaźni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

26/2018: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance -nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

33/2018: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

37/2018: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

38/2018: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance -nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

41/2018: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

42/2018: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance - ozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

47/2018: Remont kanałów spalin okrągłych z kotłów WR - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

48/2018: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrodzenia wymiennikowni W2-C w Łęcznej, przy ul. Akacjowej 11 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

56/2018: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

61/2018: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

62/2018: Wykonanie projektu modernizacji pomieszczenia stacji transformatorowej 6/0, 4kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV znajdujących się w kotłowni 28 MW w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

63/2018: Wykonanie pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Rok 2017

02/2017 - Wykonania pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni oraz wody dla sieci ppoż., - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

7/2017: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

14/2017: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

29/2017: Remont kanałów spalin okrągłych z kotłów WR rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum).

30/2017: Wykonanie projektów węzła indywidualnego przy ul. Jaśminowej w Łęcznej oraz węzła grupowego W2 - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum).

33/2017: Wykonanie projektu modernizacji elewacji budynku wymiennikowni WA-1 na działce nr 2930 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5 - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

36/2017: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony.

37/2017: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na modernizację elewacji budynku wymiennikowni WA-1 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5 - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

41/2017: Czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

46/2017: Wykonanie projektu stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV dla potrzeb kotłowni w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

49/2017: Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej w Nadrybiu - w trakcie - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

51/2017: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

74/2018: Zakup sprzętu komputerowego - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum.

Rok 2016

1/2016: Wykonania pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni (dla Pola Bogdanka) oraz wody dla sieci ppoż. pod ziemią kopalni (chłodzenie dołu), a także pozostałych pomiarów i analiz wchodzących w skład pomiarów gwarancyjnych Stacji Uzdatniania Wody - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

4/2016: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

19/2016: Wykonanie ekspertyzy budowlanej stóp betonowych magistrali ciepłowniczej - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

23/2016: Wykonanie opracowania koncepcyjnego zestudzenia wody technologicznej w Bogdance - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

25/2016: Czyszczenie zbiornika wód deszczowych w przepompowni w Bogdance rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

26/2016: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - w trakcie rozpatrywania rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

35/2016: Wykonanie modernizacji odcinka ogrodzenia terenu wymiennikowni W-5 na działce nr 2963/1 w Łęcznej przy ul. Staszica 2 o długości ok. 40 mb wraz z 2 bramami oznaczonego na załączonym schemacie punktami: A-B - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

39/2016: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

44/2016: Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego „Bogdanka” w Kalnicy, gm. Cisna, woj. Podkarpackie - zakończono nierozstrzygnięto

46/2016: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

48/2016: Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 Bogdanka rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

49/2016: Remont pomieszczenia socjalnego w budynku przepompowni, wydzielenie z warsztatu magazynku chemii, i magazynku podręcznego - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

51/2016: Wykonanie odprężenia dwóch kompensatorów U-kształtowych na magistrali ciepłowniczej Stefanów - Nadrybie - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

52/2016: Wykonanie odprężenia dwóch kompensatorów U-kształtowych na magistrali ciepłowniczej Stefanów - Nadrybie - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

54/2016: Zakup licencji i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

55/2016: Ocena zagospodarowania ścieków sanitarnych z pola Stefanów i Nadrybie - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

56/2016: Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych w Nadrybiu - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

58/2016 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

Rok 2015

1/2015: Transport drewna z placu składowego przy kotłowni w Bogdance do kotłowni w Zawadowie - nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

10/2015: Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Burstlining- rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

20/2015: Dostawa i wdrożenie systemu bilingowego PEC- rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

23/2015: Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej na terenie hydroforni w Nadrybiu - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

36/2015: Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø 800 Bogdanka. - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

37/2015: Zakup macierzy dyskowej - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

41/2015: Wykonanie ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

44/2015: Wykonanie ekspertyzy budowlanej stóp/ław betonowych magistrali ciepłowniczej - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

42/2015: Projekt wykonania powrotnego rurociągu ciepłowniczego DN300 o długości ok 500m nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

50/2015: Zakup Switcha CISCO SG300-52CISCO SG300-52 - rozstrzygnięty  zakończony (przeniesiony do archiwum)

51/2015: Zakup drukarki OKI C822dn - rozstrzygnięty  zakończony (przeniesiony do archiwum)

52/2015: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE dla budynku kotłowni w Bogdance oraz wymiennikowni W2A w Łęcznej -rozstrzygnięty  zakończony (przeniesiony do archiwum)
53/2015: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - rozstrzygnięty  zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Rok 2014

03/2014: Utwardzenia placów przy hydroforni w Stefanowie kostką brukową - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

13/2014: Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń. - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

27/2014: Opracowanie koncepcji modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance. - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

33/2014: Dostawa wraz z montażem regałów do nowo wybudowanego magazynu w Bogdance. - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

37/2014: Wykonanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej. - rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

39/2014: Wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej oceniającej możliwości odzyskania i efektywnego wykorzystania ciepła zawartego w wodzie z odwodnienia kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. w polu Bogdanka. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

40/2014: Wykonanie analizy oceniającej możliwości techniczne i zasadność ekonomiczną wybudowania elektrowni opartej na zabudowie baterii paneli fotowoltanicznych na dachu mostu przenośnikowego węgla z Bogdanki do Stefanowa. - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).