przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Zapytanie ofertowe 1/2019

  Data ogłoszenia: 2019-01-15

  Numer: 1/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie 2 audytów efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem wniosków zgłoszeniowych do URE.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 28.01.2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg nr 2/2019

  Data ogłoszenia: 23.01.2019

  Numer: 2/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Serwisowanie instalacji UF i RO na SUW w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2020 r.

  Termin składania ofert: do 7.02.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 7.02.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 4/2019

  Data ogłoszenia: 24.01.2019

  Numer: 4/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Serwisowanie systemu monitorowania SUW w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2019 r.

  Termin składania ofert: do 7.02.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 7.02.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony rozstrzygnięty.

 • Zapytanie ofertowe 2/2018

  Data ogłoszenia: 2018-01-12

  Numer: 02/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie pomiarów środowiska pracy.

  Termin realizacji: 23.02.2018 r.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 24.01.2018 r. godz. 1200  w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Zapytanie ofertowe 2/1017

  Data ogłoszenia: 2017-01-25

  Numer: 2/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonania pomiarów jakościowych produkowanych obecnie wód na SUW tj. wody pitnej, wody technologicznej dla centralnej klimatyzacji kopalni oraz wody dla sieci ppoż.,

  Status: - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)


  Termin realizacji: pomiary (oczekiwany do 28.02.2017 r.) , sprawozdanie końcowe (wymagany termin do 15.03.2017 r.). 

  Termin składania ofert: do 03.02.2017 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg 1/2018

  Data ogłoszenia: 23.101.2018 r.

  Numer: 01/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 5000 i DR 3900 (Hach-Lange) oraz materiałów do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 06.02.2018 r. godzina 1400 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   

 • Zapytanie ofertowe 1/2015

  Data ogłoszenia: 2015-01-16

  Numer: 1/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Transport drewna z placu składowego przy kotłowni w Bogdance do kotłowni w Zawadowie.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony

  Termin składania ofert:do 23.01.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

  ,,Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance prosi o złożenie oferty cenowej na: Transport drewna z placu składowego przy kotłowni w Bogdance do kotłowni w Zawadowie.

  Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto za transport 1 tony drewna z placu składowego przy kotłowni w Bogdance do kotłowni w Zawadowie,
  • zaświadczenie, że Oferent jest właścicielem firmy transportowej wraz z wykazem posiadanych samochodów samowyładowczych,
  • oświadczenie, że cena zawarta w ofercie jest ceną do negocjacji,
  • osoba do kontaktu z podanym numerem telefonu i adresem e-mail.


  Dodatkowe informacje:

  1. Za załadunek drewna na samochód odpowiada Zamawiający.
  2. Transport będzie odbywał się w zależności od potrzeb, orientacyjne raz w tygodniu maksymalnie 4 kursy.
  3. Zamówienie transportu będzie odbywało się z jednodniowym wyprzedzeniem.
  4. Pomiędzy Zamawiającym i Oferentem zostanie podpisana umowa na 1 rok.


  Oferta powinna być złożona w sekretariacie Zarządu ,,Łęczyńskiej Energetyki" Sp. z o.o. w Bogdance do dnia 23.01.2015 r. do godziny 12.00.


  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.
  Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany Oferent poinformowany zostanie o wyborze jego oferty i zostanie z Nim podpisana umowa będąca podstawą realizacji prac.

   

  Osoba kontaktowa:
  Kazimierz Myszyński tel. 605-287-541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.