przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Przetarg nr 33/2019

  Data ogłoszenia: 06.06.2019

  Numer: 33/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawę i montaż wentylatorów spalin w kotłowni w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 27.06.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 27.06.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: zakończony NIEROZSTRZYGNIĘTY (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 39/2019

  Data ogłoszenia: 26.06.2019

  Numer: 39/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont 30 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka- Łęczna.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 09.07.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 09.07.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 34/2019

  Data ogłoszenia: 06.06.2019

  Numer: 34/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy do kotłowni w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 18.06.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 18.06.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 41/2018

  Data ogłoszenia: 2018-03-07

  Numer: 41/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status: - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   Termin składania ofert: do 14.06.2018 r. godzina 0900 w formie elektronicznej. 

 • Zapytanie ofertowe 42/2018

  Data ogłoszenia: 2018-06-12

  Numer: 42/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Dostawa i uruchomienie kompleksowego układu uzdatniania wody na potrzeby kotłowni w Bogdance.

  Status: Rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 26.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 43/2018

  Data ogłoszenia: 12.06.2018

  Numer: 43/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Dostawę i montaż nowego wentylatora spalin dla filtra kotłów - 2,3.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 26.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 37/2017

  Data ogłoszenia: 2017-06-27

  Numer: 37/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na modernizację elewacji budynku wymiennikowni WA-1 w Łęcznej przy ul. Armii Krajowej 5.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od otrzymania zlecenia do poda oferent

  Termin składania ofert: do 14.07.2017 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 14.07.2017r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 36/2018

  Data ogłoszenia: 11.06.2018

  Numer: 36/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Zakup worków filtracyjnych do filtra workowego z K-7.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany do 31.07.2018 r.)

  Termin składania ofert: do 26.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 • Zapytanie 36/2017

  Data ogłoszenia: 2017-06-09

  Numer: 36/2017

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  Status:  rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin składania ofert: do 19.06.2017 r. godzina 0900 w formie elektronicznej.

 • Przetarg nr 40/2018

  Data ogłoszenia: 06.06.2018

  Numer: 40/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawa chemii do technologii wykorzystywanych przez Łęczyńską Energetykę.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 18.06.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 18.06.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 45/2018

  Data ogłoszenia: 19.06.2018

  Numer: 45/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont rur w kotle WRp-46/W-28.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 03.07.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 03.07.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 39/2016

  Data ogłoszenia: 14.06.2016
  Numer: 39/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Termin realizacji od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany nie później niż 31.12.2016 r.)
  Termin składania ofert: do 30.06.2016 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 30.06.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów


  Uwagi:
  na wniosek Oferentów, termin składania ofert został wydłużony do dnia 2016-07-04 (poniedziałek) do godziny 1400

 • Zapytanie ofertowe nr 44/2016

  Data ogłoszenia: 30.06.2016
  Numer: 44/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego „Bogdanka” w Kalnicy, gm. Cisna, woj. Podkarpackie.
  Status: zakończono nierozstrzygnięto


 • Zapytanie ofertowe nr 27/2014

  Data ogłoszenia: 2014-06-13

   

  Numer: 27/2014

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe

  Temat: Opracowanie koncepcji modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance.

  Status:  w trakcie

   

  Termin składania ofert:do 01.07.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

    

  „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance poszukuje wykonawcy analizy wraz
  z projektem wykonawczym pt. „Koncepcja modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance" mająca na celu optymalizację dostaw ciepła do systemu ciepłowniczego kopalni w Bogdance i miasta Łęczna wraz z minimalizacją zużycia energii.
  Na całość zadania wino składać się:

  1. Informacja ogólna wraz z opisem pracy systemu ciepłowniczego.

  2. Koncepcja modernizacji ciepłowni obejmująca:
  a) Inwentaryzację układu hydraulicznego ciepłowni dla potrzeb wykonania koncepcji (schemat technologiczny, rzuty i przekroje budowlane z naniesioną lokalizacją i  topologią urządzeń i orurowaniem głównych oraz pomocniczych obiegów cieplnych, zestawienie najważniejszych urządzeń wraz z opisem parametrów technicznych);
  b) Analizę współpracy poszczególnych kotłów z systemem ciepłowniczym przeprowadzoną na podstawie udostępnionych danych pomiarowych zebranych podczas rzeczywistej eksploatacji ciepłowni podczas minimum dwóch ostatnich sezonów grzewczych;
  c) Ocenę stanu technicznego oraz istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie układów hydraulicznych, elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
  d) Wariantowy projekt koncepcyjny modernizacji układu hydraulicznego ciepłowni (minimum trzy warianty modernizacji):
  – z uwzględnieniem obiegu wewnętrznego kotłowni (współpracy jednostek kotłowych w ciepłowni),
  – z uwzględnieniem obiegu zewnętrznego (współpracy źródła z siecią cieplną, trzy magistrale wyjściowe),
  – z uwzględnieniem możliwości dynamicznej akumulacji i rozbioru ciepła w zładzie sieci magistralnych DN500 zasilających miasto Łęczna,
  – z oceną możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej ciepłowni,
  – z określeniem wytycznych do sposobu pracy ciepłowni, jednostek kotłowych i poszczególnych urządzeń po modernizacji,
  – z określeniem niezbędnego zakresu modernizacji układów elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
  e) Analizę techniczno-ekonomiczną, w której zostaną wyszacowane nakłady inwestycyjne i przyszłe prognozowane koszty eksploatacyjne dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych wraz z dokonaniem porównania efektywności inwestycyjnej proponowanych wariantów i wyborze optymalnego wariantu realizacyjnego w oparciu
  o wyznaczone wskaźniki techniczno ekonomiczne;

  3. Opracowanie harmonogramu czasowo-finansowego dla przyjętego wariantu realizacyjnego.

  Oferty zawierające zakres, termin i koszt realizacji koncepcji prosimy składać za pośrednictwem poczty w siedzibie Spółki w Bogdance.

  Termin złożenia oferty: do 01 lipca 2014r.

  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

   

  Osoba kontaktowa:

  Łukasz Krygier  tel. +48 726606601, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Dołączone pliki:

  Treść zapytania ofertowego. pdf (pdf. 59 kB)

 • Przetarg 35/2017

  Data ogłoszenia: 01.06.2017 r.

  Numer: 35/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Remont kanałów spalin za filtrami IOS.

  Status: rozstrzygnięty zakończony

  Termin realizacji: od 01.07.2017 do: poda oferent(oczekiwany 31.08.2017 r.)

  Termin składania ofert: do 19.06.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 19.06.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 39/2015

  Data ogłoszenia: 2015-06-19

   

  Numer: 39/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.07.2015r do 30.06.2016r, na podstawie załączonego zestawienia w projekcie umowy i Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

   

  Termin składania ofert: do 25.06.2015 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.
   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 265 KB)

  Formularz ofertowy.doc (pdf. 80 KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 189 KB)  Uwagi: Z powodu znalezienia błędu pisarskiego (niewłaściwa data składania ofert) zawartego w jednym z załączników, podmieniono złącznik pt Warunki przetargu.pdf na nie zawierający błędów.

   

  Osoby kontaktowe:

  Marek Okoń

  tel. 81 44-31-117

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.