przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Przetarg nr 47/2019

  Data ogłoszenia: 25.07.2019

  Numer: 47/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dobór i dostawa węzła kompaktowego c.w.u.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 06.08.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 06.08.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 42/2019

  Data ogłoszenia: 05.07.2019

  Numer: 42/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie dokumentacji budowlano-architektonicznej na przebudowę budynku wymiennikowni K-2 w Łęcznej przy ul. Górniczej 19

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 46/2016

  Data ogłoszenia: 28.07.2016
  Numer: 46/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji
  Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesione do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 10.08. 2016 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance

   

  „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka – Łęczna odcinek o długości 490 m wraz z wnioskiem zgłoszeniowym na przetarg URE.

   

  Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:

  1. Warunki zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla odcinka 490 mnapowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka – Łęczna odcinek. Przygotowaniewniosków zgłoszeniowych na przetarg URE.

  1. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

  Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż termin przetargu ogłoszonego przez URE. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

         Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

         Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

  Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.

  1. Podstawa wykonania prac są dane od Zamawiającego oraz wizja lokalna.
  2. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  4. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent otrzyma zlecenie realizacji w/w zadania.

   

  1. Sposób przygotowania oferty:
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  3. Ofertę powinna zawierać :

  -       Opis doświadczenia i referencja oferenta

  -       Opis zakresu opracowania,

  -       termin realizacji,

  -       koszt usługi oddzielnie dla każdego z budynków.

  1. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 10.08.2016 r. do godz. 1200
  2. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
  3. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

  Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 

 • Przetarg nr 43/2019

  Data ogłoszenia: 05.07.2019

  Numer: 43/2019

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat: Dostawę i montaż wentylatora spalin w kotłowni w Bogdance.

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 22.07.2019 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Zapytanie ofertowe 48/2018

  Data ogłoszenia: 2018-07-10

  Numer: 48/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji ogrodzenia wymiennikowni W2-C w Łęcznej, przy ul. Akacjowej 11.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 01.08.2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 01.08.2018r. godzina 1230 bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 47/2018

  Data ogłoszenia: 2018-07-05

  Numer: 47/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat:  Remont kanałów spalin okrągłych z kotłów WR.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 16.07.2018 r. do godziny 1200  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Zapytanie ofertowe 41/2017

  Numer: 41/2017
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.
  Temat: Czyszczenie zbiornika ścieków sanitarnych oczyszczonych oraz zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie oczyszczalni ścieków w Bogdance.
  Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 27.07.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 27.07.2017 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

  Dołączone pliki:
  1. Warunki zapytania ofertowego (.pdf)
  2. Formularz oferty (.doc)
  3. Projekt umowy (.pdf)


  Osoba kontaktowa: Syta Marek tel. (81) 44-31-127, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 49/2018

  Data ogłoszenia: 12.07.2018

  Numer: 49/2018

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

  Temat:  Remont zewnętrznej powierzchni ekranów bocznych kotła.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: odpodpisania umowy do poda oferent.

  Termin składania ofert: do 26.07.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

   Termin otworzenia ofert: 26.07.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 50/2018

  Data ogłoszenia: 26.07.2018
  Numer: 50/2018
  Rodzaj: Przetarg nieograniczony
  Temat: Zakup materiałów izolacyjnych na napowietrzne rurociągi ciepłownicze DN200, DN150
  Termin składania ofert: do 6.08.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin realizacji: do 31.08.2018 r.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 52/2018

  Data ogłoszenia: 18.07.2018
  Numer: 52/2018
  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.
  Temat: Dostawa 2 węzłów kompaktowych
  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 31.07.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 31.07.2018 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg nr 54/2018

  Data ogłoszenia: 25.07.2018
  Numer: 54/2018
  Rodzaj: Przetarg nieograniczony.
  Temat: Czyszczenie zbiorników na obiektach SUW i Oczyszczalni w Bogdance.
  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 17.08.2018 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 17.08.2018 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

  Stan: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

 • Przetarg 40/2017

  Data ogłoszenia: 2017-07-12

  Numer: 40/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony

  Temat: „Przebudowa układu hydraulicznego pompowni kotłowni w Bogdance”

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (nie później niż 31.12.2018 r.)

  Termin składania ofert: do 25.07.2017 r. godzina 12:00 w siedzibie Spółki w Bogdance.  

  Termin otworzenia ofert: 26.07.2017 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

   

 • Zapytanie ofertowe nr 42/2015

  Data ogłoszenia: 2015-07-15

  Numer: 42/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Projekt wykonania powrotnego rurociągu ciepłowniczego DN300 o długości ok 500m

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 30.07.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

   


   „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy projektu budowlano wykonawczego pt:
  „Projekt wykonania powrotnego rurociągu ciepłowniczego DN300 o długości ok 500m”

  Zakres projektu
  W zakres projektu wchodzi wykonanie projektu i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ok 500m pojedynczego rurociągu DN300 wraz z połączeniem z istniejącym rurociągiem powrotnym przy wykorzystaniu armatury odcinającej w postaci przepustnic lub zasuw sterowanych ręcznie. Rurociąg z rury preizolowanej należy poprowadzić równolegle do istniejącej sieci 2xDN600. Trasa rurociągu przebiega pod ziemią oraz posiada 20m odcinek naziemny w postaci wydłużki u-kształtowej na pomoście (estakadzie) nad torami kolejowymi.
  Przed przedstawieniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną celem zapoznania się z obecnym układem sieci biegnącej przez teren przemysłowy kopalni LW „Bogdanka” SA i uszczegółowienia zakresu prac z zamawiającym - powyższy opis, załączona mapa poglądowa i schemat mają jedynie charakter informacyjny.

  Termin złożenia oferty
  30.07.2015 godz. 12:00

  Załączniki:
  Schemat.xlsx (xlsx. 13 KB)
  Mapa poglądowa.pdf (pdf. 2,47 MB)

   

  Osoba do kontaktu:
  Łukasz Krygier
  tel. (81) 4431137 , 726606601
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jak tez zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
  O wynikach postępowania poinformujemy wybranych oferentów celem ostatecznej negocjacji ceny. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia prac. Wzór umowy w załączniku.

 • Zapytanie ofertowe nr 41/2015

  Data ogłoszenia: 2015-07-15

  Numer: 41/2015

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

  Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 27.07.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

   

   

  „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

  I. Zakres zlecenia
  Ekspertyza winna dotyczyć stanu technicznego ław betonowych słupów estakady napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola.

  Należy zinwentaryzować i ocenić 369 ław betonowych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację (np. według załączonego wykazu) oraz podzielić je na grupy :

  1. wymagające wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej
  2. kwalifikujące się do natychmiastowej naprawy/remontu
  3. wymagające bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia

  II. Wymagania co do opracowania końcowego.
  Ocenę należy wykonać przy użycia własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnego transportu i własnych narzędzi.

  Część techniczna powinna uszczegółowić :

  • zakres i technologię przeprowadzanego remontu ław w każdej z w/w grup
  • zestawienie rodzajowo ilościowe wymaganych materiałów remontowych
  • rodzaj i zakres ewentualnych wymaganych analiz/badań

  Opracowanie końcowe powinno zawierać również:

  • przedmiar robót dla wszystkich podpór,
  • kosztorys prac dla każdej z w/w grup.

  III. Wymagania co do autora opracowania
  Osoba podejmująca się przeprowadzenia ekspertyzy powinna posiadać uprawnienia budowlane i/lub projektowe.

  IV. Terminy i sposób rozliczenia
  Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

  „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
  Bogdanka 21-013 Puchaczów
  tel: 81 44-31 102
  fax: 81 44-31 101


  Termin złożenia oferty 27.07.2015 do godziny 12.00.
  Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę netto prac.
  2. Termin realizacji (oczekiwany do 30 sierpnia 2015 r.).
  3. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania faktury).
  4. Warunki nadzoru autorskiego przy dużych pracach remontowych lub przy prowadzeniu szczegółowszych badań czy analiz.

  V. Dodatkowe informacje
  Oferta powinna uwzględniać składniki ekspertyzy nie wymienione w powyższych punktach, a istotne z punktu widzenia kompletności analiz.

  Załączniki:
  Zestawienie podpór.xls (xls. 83 KB)

   

  Osoba do kontaktu:
  Łukasz Krygier
  tel. (81) 4431137 , 726606601
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

   

   

   

   

 • Przetarg nr 40/2015

  Data ogłoszenia: 2015-07-14

   

  Numer: 40/2015

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Zakup rur i elementów PE do przesyłania wody oraz rur osłonowych dla światłowodu wg zestawienia w Formularzu ofertowym.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

   

  Termin składania ofert: do 23.07.2015 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 23.07.2015 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów. 

   

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu.pdf (pdf. 364 KB)

  Formularz ofertowy.pdf (pdf. 223 KB)

  Projekt Umowy.pdf (pdf. 179 KB)

  Załącznik nr 1 do umowy (pdf. 200 KB)

  Załącznik nr 2 do umowy (pdf. 191 KB) 

   

   

  Osoby kontaktowe:

  Kazimierz Myszyński

  tel. 605-287-541

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 47/2016

  Data ogłoszenia: 29.07.2016r

  Numer: 47/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Wykonanie poletek osadowych wraz z dokumentacją powykonawczą

   Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent
  Termin składania ofert: do 10.08.2016 r. godzina 12:00 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 10.08.2016 r. godzina 12:30 – bez udziału oferentów

   

  Dołączone pliki:
  1. Warunki_przetargu.pdf
  2. Formularz_oferty.doc
  3. Projekt_umowy.pdf


  Osoba kontaktowa: Marek Syta, Weronika Florysiak tel. 81 44 31 126 (lub 127)
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Przetarg nr 31/2014

  Data ogłoszenia: 2014-07-21

   

  Numer: 31/2014

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony

  Temat: Dostawa zaworów różnicy ciśnień oraz zaworów trójdrogowych  ze sterowaniem termostatycznym

  Status: rozstrzygnięty zakończony

   

  Termin realizacji: od 01.09.2014 do 30.09.2014 r.

  Termin składania ofert: do 28.07.2014 r. godzina 12:00 w siedzibie Spółki: Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka 21-013 Puchaczów

   

  Dołączone pliki:

  Warunki przetargu (.pdf 170 KB) 

  Umowa - projekt (.pdf 112 KB)

  Wymagania dla formularza ofertowego (.doc 60 KB)

  Załącznik nr 3 zawory RC specyfikacja (.pdf 20 KB)

  Załącznik nr 4 zawory 3D specyfikacja (.pdf 20 KB)

   

  Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier tel.(81) 44-31-137, 726-606-601 , E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 • Przetarg nr 45/2016

   

  Data ogłoszenia: 2016-07-15

  Numer: 45/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat: Zadanie nr 1 - Odbiór i utylizacja odpadów wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.08.2016r do 31.07.2017r.
             Zadanie nr 2 - Odbiór i utylizacja odpadów o kodzie 19 08 05 ( ustabilizowane komunalne osady ściekowe) wytworzonych na terenie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.08.2016r do 31.07.2017r.

  Status: rozstrzygnięy zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 22.07.2016 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.