przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Filtr
 • Ładowarka Stalowa Wola 510C

  ,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance oferuje do sprzedaży:

  Ładowarkę Stalowa Wola 510C

  • Rok produkcji: 1994
  • Numer VIN: 3380300P004632
  • Rodzaj silnika: spalinowy o zapłonie samoczynnym CUMMINIS o oznaczeniach 410T i mocy 67,1 kW
  • Pojemność skokowa silnika: 3920 cm3
  • Pojemność łyżki: 1,53 m3
  • Stan licznika: 27712 mth
  • Siła wyrywająca: 65,55 kN
  • Masa własna: 7570 kg

   Cena minimalna 34 000,00 zł brutto.

 • Zapytanie ofertowe 62/2019

  Data ogłoszenia: 25.09.2019

  Numer: 62/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych i deszczowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie Pola Nadrybie.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 listopada 2019r.

  Termin składania ofert: do 09.10.2019 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otwarcia ofert: 09.10.2019 r. godzina 1030 – bez udziału oferentów.

 • Oferta pracy

  "Łęczyńska Energetyka" Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Operator stacji uzdatniania wody.
  Termin składania ofert - do dnia 30.09.2015r.
  Szczegóły dotyczące oferty pracy do pobrania – dokument w formacie PDF

   

  Do pobrania.
  Oferta pracy.pdf (.pdf 262 KB)

 • Zapytanie ofertowe 61/2019

  Data ogłoszenia: 17.09.2019

  Numer: 61/2019

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Wykonanie projektu modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej w komorze BG7 w Łęcznej i w komorze (dyspozytorni) BR1 Turowola.

  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 30.09. 2019 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance

 • Zapytanie ofertowe 61/2018

  Data ogłoszenia: 2018-09-18

  Numer: 61/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Utwardzenie placu przy kotłowni 29MW.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do: poda oferent.

  Termin składania ofert: do 27.09.2018 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 27.09.2018 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe 62/2018

  Data ogłoszenia: 2018-09-24

  Numer: 62/2018

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.

  Temat: Wykonanie projektu modernizacji pomieszczenia stacji transformatorowej 6/0, 4kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV znajdujących się w kotłowni 28 MW w Bogdance.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin składania ofert: do 04.10. 2018 r. do godziny 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Zapytanie nr 46/2017

  Numer: 46/2017
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe z możliwością negocjacji.
  Temat: Wykonanie projektu stacji transformatorowej 6/0,4 kV oraz rozdzielni RNN-0,4 kV dla potrzeb kotłowni w Bogdance.
  Startus: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od dnia 15.12.2017 r.
  Termin składania ofert: do 02.10. 2017 r. do godziny 12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 • Przetarg nr 47/2017

  Data ogłoszenia: 21.09.2017 r.

  Numer: 47/2017

  Rodzaj: Przetarg nieograniczony (powtórzony).

  Temat: Dostawa przepustnic.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

  Termin składania ofert: do 02.10.2017 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 02.10.2017 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Zapytanie ofertowe nr 54/2016

  Data ogłoszenia: 20.09.2016

  Numer: 54/2016

  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

  Temat: Zakup licencji i oprogramowania.

  Status: - rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

   

  Termin składania ofert: do 03.10.2016 r. godzina 0900 w formie elektronicznej.

 • Zapytania ofertowe nr 55/2016

  Data ogłoszenia: 21.09.2016
  Numer: 55/2016
  Rodzaj: Zapytanie ofertowe.
  Temat: Ocena zagospodarowania ścieków sanitarnych z pola Stefanów i Nadrybie.
  Status: nierozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

  Termin realizacji: od podpisania umowy do... (poda oferent)
  Termin składania ofert: do 06.10.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.
  Termin otworzenia ofert: 06.10.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 • Przetarg nr 53/2016

   Data ogłoszenia: 2016-09-07

   

  Numer: 53/2016

  Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

  Temat:  Remont 10 ław betonowych estakady magistrali ciepłowniczej dn 350 Bogdanka - Łęczna.

  Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum).

   

  Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 30.11.2016 r.)

  Termin składania ofert: do 14.09.2016 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

  Termin otworzenia ofert: 14.09.2016 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.