przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 13/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-04-17

 

Numer: 13/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń.

Status:  rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji-fakturowania: do 31.07.2014 r.

Termin składania ofert: do 05.05.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

    „Łęczyńska Energetyka" Sp. z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy zadania pt. „Wymiana nawierzchni placu przy wymiennikowi ciepła K-2 w Łęcznej, przy ul. Górniczej 19 wraz z wykonaniem odwodnienia terenu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń".

Firmy zainteresowane realizacją prac powinny składać oferty, w których należy podać :

  1. Cenę netto w dwóch wersjach:

    I wersja: całość robót będących przedmiotem zamówienia
    II wersja: z wyłączeniem robót dot. prac wewnątrz pomieszczeń
2. Czynniki cenotwórcze za ewentualne roboty dodatkowe.
3. Termin realizacji (zalecany termin realizacji-fakturowanie: do 31 lipca 2014r.)
4. Warunki płatności (preferowane do 30 dni od daty otrzymania faktury).
5. Warunki gwarancji.

    Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej, zabezpieczenie przeciwwilgociowe stropu i ścian pomieszczeń, ułożenie kostki brukowej z wykonaniem odwodnienia. (w załączeniu przedmiary robót). W przedmiarze robót dot. zabezpieczenia przeciwwilgociowego pionowego ścian należy uwzględnić zastosowanie dodatkowej folii kubełkowej.
    Przedmiary robót mają charakter informacyjny i nie są podstawą do wyliczenia wartości zamówienia.
W siedzibie Spółki znajduje się do wglądu Projekt Budowlano-Wykonawczy.

Dodatkowe uszczegółowienie zakresu prac na podstawie uzgodnień z zamawiającym i wizji lokalnej.

Termin złożenia oferty: do 05 maja 2014r. godzina 12.00


Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

    

Osoba kontaktowa:

Żuk Jacek  tel. (81) 44-31-109, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dołączone pliki:

Przedmiar robót branża budowlana. pdf (pdf. 673 kB)

Przedmiar robót branża drogowa. pdf (pdf. 578 kB)

Przedmiar robót dodatkowa izolacja pionowa. pdf (pdf. 322 kB)