przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 27/2014

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2014-06-13

 

Numer: 27/2014

Rodzaj: Zapytanie ofertowe

Temat: Opracowanie koncepcji modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance.

Status:  w trakcie

 

Termin składania ofert: do 01.07.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

  

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance poszukuje wykonawcy analizy wraz
z projektem wykonawczym pt. „Koncepcja modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni w Bogdance" mająca na celu optymalizację dostaw ciepła do systemu ciepłowniczego kopalni w Bogdance i miasta Łęczna wraz z minimalizacją zużycia energii.
Na całość zadania wino składać się:

1. Informacja ogólna wraz z opisem pracy systemu ciepłowniczego.

2. Koncepcja modernizacji ciepłowni obejmująca:
a) Inwentaryzację układu hydraulicznego ciepłowni dla potrzeb wykonania koncepcji (schemat technologiczny, rzuty i przekroje budowlane z naniesioną lokalizacją i  topologią urządzeń i orurowaniem głównych oraz pomocniczych obiegów cieplnych, zestawienie najważniejszych urządzeń wraz z opisem parametrów technicznych);
b) Analizę współpracy poszczególnych kotłów z systemem ciepłowniczym przeprowadzoną na podstawie udostępnionych danych pomiarowych zebranych podczas rzeczywistej eksploatacji ciepłowni podczas minimum dwóch ostatnich sezonów grzewczych;
c) Ocenę stanu technicznego oraz istniejących rozwiązań technologicznych w zakresie układów hydraulicznych, elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
d) Wariantowy projekt koncepcyjny modernizacji układu hydraulicznego ciepłowni (minimum trzy warianty modernizacji):
– z uwzględnieniem obiegu wewnętrznego kotłowni (współpracy jednostek kotłowych w ciepłowni),
– z uwzględnieniem obiegu zewnętrznego (współpracy źródła z siecią cieplną, trzy magistrale wyjściowe),
– z uwzględnieniem możliwości dynamicznej akumulacji i rozbioru ciepła w zładzie sieci magistralnych DN500 zasilających miasto Łęczna,
– z oceną możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej ciepłowni,
– z określeniem wytycznych do sposobu pracy ciepłowni, jednostek kotłowych i poszczególnych urządzeń po modernizacji,
– z określeniem niezbędnego zakresu modernizacji układów elektrycznych, systemu automatyki i komputerowego systemu nadrzędnego.
e) Analizę techniczno-ekonomiczną, w której zostaną wyszacowane nakłady inwestycyjne i przyszłe prognozowane koszty eksploatacyjne dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych wraz z dokonaniem porównania efektywności inwestycyjnej proponowanych wariantów i wyborze optymalnego wariantu realizacyjnego w oparciu
o wyznaczone wskaźniki techniczno ekonomiczne;

3. Opracowanie harmonogramu czasowo-finansowego dla przyjętego wariantu realizacyjnego.

Oferty zawierające zakres, termin i koszt realizacji koncepcji prosimy składać za pośrednictwem poczty w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin złożenia oferty: do 01 lipca 2014r.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.

 

Osoba kontaktowa:

Łukasz Krygier  tel. +48 726606601, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dołączone pliki:

Treść zapytania ofertowego. pdf (pdf. 59 kB)