przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 41/2015

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2015-07-15

Numer: 41/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

Status: rozstrzygnięty zakończony  (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 27.07.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

 

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance poszukuje wykonawcy ekspertyzy budowlanej ław betonowych magistrali ciepłowniczej.

I. Zakres zlecenia
Ekspertyza winna dotyczyć stanu technicznego ław betonowych słupów estakady napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2xDN350 Bogdanka – Turowola.

Należy zinwentaryzować i ocenić 369 ław betonowych w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację (np. według załączonego wykazu) oraz podzielić je na grupy :

 1. wymagające wyłącznie odnowienia zewnętrznej warstwy zabezpieczającej
 2. kwalifikujące się do natychmiastowej naprawy/remontu
 3. wymagające bardziej szczegółowej analizy/badań w celu określenia stopnia degradacji oraz sposobu naprawy czy odtworzenia

II. Wymagania co do opracowania końcowego.
Ocenę należy wykonać przy użycia własnych materiałów oraz przy wykorzystaniu własnego transportu i własnych narzędzi.

Część techniczna powinna uszczegółowić :

 • zakres i technologię przeprowadzanego remontu ław w każdej z w/w grup
 • zestawienie rodzajowo ilościowe wymaganych materiałów remontowych
 • rodzaj i zakres ewentualnych wymaganych analiz/badań

Opracowanie końcowe powinno zawierać również:

 • przedmiar robót dla wszystkich podpór,
 • kosztorys prac dla każdej z w/w grup.

III. Wymagania co do autora opracowania
Osoba podejmująca się przeprowadzenia ekspertyzy powinna posiadać uprawnienia budowlane i/lub projektowe.

IV. Terminy i sposób rozliczenia
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance
Bogdanka 21-013 Puchaczów
tel: 81 44-31 102
fax: 81 44-31 101


Termin złożenia oferty 27.07.2015 do godziny 12.00.
Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę netto prac.
 2. Termin realizacji (oczekiwany do 30 sierpnia 2015 r.).
 3. Warunki płatności (minimum 30 dni od otrzymania faktury).
 4. Warunki nadzoru autorskiego przy dużych pracach remontowych lub przy prowadzeniu szczegółowszych badań czy analiz.

V. Dodatkowe informacje
Oferta powinna uwzględniać składniki ekspertyzy nie wymienione w powyższych punktach, a istotne z punktu widzenia kompletności analiz.

Załączniki:
Zestawienie podpór.xls (xls. 83 KB)

 

Osoba do kontaktu:
Łukasz Krygier
tel. (81) 4431137 , 726606601
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji prac.