przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Zapytanie ofertowe nr 52/2012

Rozmiar tekstu:

Data ogłoszenia: 2015-10-14

Numer: 52/2015

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie audytu efektywności energetycznej oraz przygotowanie wniosku zgłoszeniowych na przetarg URE dla budynku kotłowni w Bogdance oraz wymiennikowni W2A w Łęcznej.

Status: rozstrzygnięty zakończony (przeniesiony do archiwum)

 

Termin składania ofert: do 26.10.2015 r. godzina 1200 w formie elektronicznej.

 

„Łęczyńska Energetyka" Sp. z o. o. w Bogdance zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków naszej spółki wraz z wnioskiem zgłoszeniowym na przetarg URE.

 

Wymagane warunki dla wykonawcy zamówienia:
I. Warunki zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla dwóch budynków kotłownia w Bogdance oraz wymiennikownia W2A w Łęcznej. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych na przetarg URE dla odbiorcy końcowego.
2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
   Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona i dostarczy przedmiot zlecenia do siedziby Zamawiającego w wyżej określonym terminie. Audyt efektywności energetycznej powinien spełniać wymogi obowiązujące z aktów prawnych, a w szczególności:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania     oszczędności energii.

Rozliczenie za dostarczony przedmiot zlecenia będzie zgodne z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę netto plus podatek VAT.
3. Podstawa wykonania prac jest projekt modernizacji (w załączeniu) oraz wizja lokalna.
4. Płatności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT po protokólarnym odbiorze prac.
5. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Oferta nie podlega zwrotowi.
6. Nie przewidujemy informowania wszystkich Oferentów o wynikach postepowania, tylko wybrany Oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy będącej podstawą realizacji w/w zadania przedmiotu.


II. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę powinna zawierać :

  • Opis doświadczenia i referencja oferenta
  • Opis zakresu opracowania,
  • termin realizacji,
  • koszt usługi oddzielnie dla każdego z budynków.

3. Oferty należy składać w sekretariacie spółki „Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance lub przesłać pocztą na adres spółki (Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów) w kopercie z napisem: „Oferta- audyt efektywności energetycznej” w terminie do 26.10.2015 r. do godz. 1200
4. Nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
5. Do wyboru oferty będzie brana wartość oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Kołodziej 
tel 81 44-31-129,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Do pobrania:
dokumentacja kotłownia (zip 13,6 MB)
dokumentacja W-2A (.zip 397 KB)