Przetarg nr 37/2020

Data ogłoszenia: 12.05.2020

Numer: 37/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja kotłowni 28 MW.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 26.05.2020 r. godzina 1200 w siedzibie Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.05.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Uwaga:  Z powodu panującej pandemii odbycie wizji lokalnej obiektu wymaga zgłoszenia drogą elektroniczną co najmniej 1 dzień roboczy przed Imion i Nazwisk przyjeżdżających osób.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. projekt budowlany.zip

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl