Platforma zakupowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, dokonuje zakupów niezbędnych do działaności artykułów za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej eB2B.

Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiazań w dziedzinie kontaktów miedzy kupującymi a dostawcami w Polsce.
Zapewnia przejrzystość wyboru dostawców, obsługującą zarówno proces udzielania zamówień publicznych z jak i regulaminowych.
Zakupów dokonujemy  w ramch grupy kapitłowej Lubelski Węgiel BOGDANKA której częścią jako spółka zależna jesteśmy.
Zapraszamy dostawców do wspólpracy w ramach platformy zakupowej eB2B.
Do zapoznania się ze wszystkimi naszymi zapytaniami, złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej eB2B.