Zapytanie ofertowe 29/2021

Data ogłoszenia: 2021-05-25

Numer: 29/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Likwidacja uprawy wierzby energetycznej na plantacji o powierzchni 5,66 ha.

Status: w trakcie.

Termin składania ofert: do 02.06.2021 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 20/2021

Data ogłoszenia: 2021-03-24

Numer: 20/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Status: zakończone.

Termin składania ofert: do 08.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance..

Termin otworzenia ofert: 08.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 16/2021

Data ogłoszenia: 2021-03-19

Numer: 16/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Remont dachu wymiennikowni W1C w Łęcznej.

Status: zakończone.

Termin składania ofert: do 30.03.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 30.03.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Czytaj dalej >>

Zapytanie ofertowe 13/2021

Data ogłoszenia: 2021-02-24

Numer: 13/2021

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Status: zakończone.

Termin składania ofert: do 10.03.2021 r. godzina 1200na adres email: biuro@lebog.com.pl

Czytaj dalej >>