Przetarg nr 41/2022

Data ogłoszenia: 10.06.2022

Numer: 41/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Remont placu parkingowego i drogi dojazdowej przy budynku wymiennikowni  WC-2 w Łęcznej, ul. Akacjowa 11

Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.08.2022 r.

Termin składania ofert: do 04.07.2022 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 04.07.2022 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. projekt wykonawczy
5. przedmiar robót

Osoba do kontaktu: Jacek Żuk  tel. (81) 44-31-109, 601 810 681 e-mail: zuk@lebog.com.pl