przyjazne środowisku naturalnemu ciepło i zdrowa woda

Start

Rozmiar tekstu:

 "Łęczyńska Energetyka" Spółka z o. o. w Bogdance

Utworzona została w dniu 15 czerwca 1990 roku w wyniku restrukturyzacji ówczesnej Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" w Bogdance.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007317.
Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.O/Lublin Nr 73 1540 1144 2001 6406 4044 0001
NIP 713-020-71-92
REGON 004164490

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82 677 000,00 zł, a jego właścicielami są:

 • Lubelski Węgiel "Bogdanka" - 88,697 %
 • Gmina Miasta Łęczna - 11,297 %
 • Gmina Puchaczów - 0,006 %

W 2017 roku 98 pracowników wypracowało przychody ze sprzedaży w wysokości 34,3 mln zł.


Prezesem Spółki jest mgr inż. Dariusz Stawowy.

 

Podstawowa forma działalności spółki to:

 • produkcja i dystrybucja energii cieplnej dla odbiorców z rejonu kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. i miasta Łęczna oraz odbiorców z lokalnego źródła w Zawadowie
 • na terenie działania spółki usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W skład usług wchodzi wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z biologicznym oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków do odbiornika zewnętrznego
 • wykonawstwo i remonty obejmujące: budowę nowych i remont starych instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej w domach wielorodzinnych, domkach jednorodzinnych i letniskowych

Certyfikaty i wyróżnienia

 • Certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.
 • Brązowa Statuetka „Solidna Firma 2013" – siedmiokrotny laureat Programu „Biała Lista".
 • Certyfikat Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.
 • Laureat godła "Polish Product – Firma Roku 2012" przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
 • Gepard Biznesu 2010 i 2011 – wyróżnienie w V i VI edycji Konkursu Gepardy Biznesu.
 • Efektywna Firma 2011 – wyróżnienie w IV edycji Konkursu za wysoką efektywność działania.
 • Tytuł Solidny Pracodawca Lubelszczyzny 2008 przyznany przez Grupę Media Partner.
 • Wojewódzki Lider Biznesu 2005, 2006, 2007 przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie.

 iso 14001 2004 msolidna firma 2013 brazm  iso 9001 m 
polish product 2012m
gepard Biznesu 2011mefektywna firma2011msolidny pracodawca lubelszczyzny 2008mwojewodzki lider biznesu 2007m

Od listopada 2005 roku funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i Jakością.

Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w poszczególnianych działach.