Przetarg nr 24/2021

Data ogłoszenia: 14.04.2021

Numer: 24/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Termin realizacji: od 24.05.2021 do: poda oferent  (oczekiwany 7.06.2021 r.)

Termin składania ofert: do 26.04.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 26.04.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. załącznik nr 1 – zestawienie elementów
5. załącznik nr 2 – warunki techniczne

Osoba kontaktowa: Michał Jach  tel.(81) 44-31-122, kom. 726 603 600, e-mail: jach@lebog.com.pl