Przetarg nr 27/2021

Data ogłoszenia: 28.04.2021

Numer: 27/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa przepustnic.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 10.05.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 10.05.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: w trakcie.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę przepustnic.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. załącznik nr 1 do Umowy
5. załącznik nr 2 do Umowy

Osoby kontaktowe: Jakub Gora  tel.(81) 44-31-126,  Marek Dzikowski tel.(81) 46-21-300