Przetarg nr 44/2021

Data ogłoszenia: 03.09.2021

Numer: 44/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od 1.11.2021 r. do poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 17.09.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance

Termin otworzenia ofert:  17.09.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na : Remont sklepienia i obmurza kotła WR-5 w kotłowni w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. rysunek zestawieniowy
4. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoba kontaktowa: Łukasz Krygier – tel. (81) 44-31-137 krygier@lebog.com.