Taryfa dla ciepła 2021

Dla Odbiorców z rejonów: Łęcznej, Bogdanki i Zawadowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance informuje, że począwszy od miesiąca października 2021 r. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

Taryfa zatwierdzona została przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NR OLB.4210.20.2021.MSz2 z dnia 24 sierpnia 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod numerem 277 (1007) w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Link bezpośredni do pobrania taryfy dla ciepła poniżej: 

Taryfa dla ciepła 2021.pdf

taryfa_dla_ciepla_2021_10