Zapytanie ofertowe 29/2023

Data ogłoszenia: 2023-05-15

Numer: 29/2023

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji konstrukcji estakady nad drogą w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 25.05.2023 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 25.05.2023 r. godzina 1230 – bez udziału oferentówContinue reading

Zapytanie ofertowe 24/2023

Data ogłoszenia: 2023-04-20

Numer: 24/2023

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji konstrukcji estakady nad drogą w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 09.05.2023 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 09.05.2023 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Continue reading

Zapytanie ofertowe 11/2023

Data ogłoszenia: 2023-02-24

Numer: 11/2023

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Oferty należy przesyłać na adres email: biuro@lebog.com.pl

Termin składania ofert: do 28.04.2023 r. godzina 1200 

Continue reading

Zapytanie ofertowe 07/2023

Data ogłoszenia: 2023-02-24

Numer: 07/2023

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przegląd okresowy oraz wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zainstalowanych w budynkach Łęczyńskiej Energetyki.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 28.02.2024 r.

Termin składania ofert: do 28.02.2023 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 28.02.2023 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Continue reading