Profil Działalności

Podstawowa forma działalności Spółki to:

  • produkcja i dystrybucja energii cieplnej dla odbiorców z rejonu kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i miasta Łęczna oraz odbiorców z lokalnego źródła w Zawadowie
  • na terenie działania Spółki usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W skład usług wchodzi wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z biologicznym oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków do odbiornika zewnętrznego

  • wykonawstwo i remonty obejmujące: budowę nowych i remont starych instalacji ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacyjnej w domach wielorodzinnych, domkach jednorodzinnych i letniskowych

Prezentacja: Opis podstawowej działalności „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Prezentacja_2023