Władze Spółki

Prezes Zarządu
– Dariusz Stawowy

Rada Nadzorcza
– Artur Wasilewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Lech Skoczyński – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Katarzyna Janiszewska – Sekretarz Rady Nadzorczej
– Andrzej Hawryluk  – Członek Rady Nadzorczej
– Andrzej Kuchta – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników
– Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA – 88,70% udziałów
– Gmina Łęczna – 11,29% udziałów
– Gmina Puchaczów – 0,01% udziałów