Działalność społeczna

Działalność społeczna Łęczyńskiej Energetyki Spółki z o.o. w Bogdance stanowi integralną część zasad współdziałania firmy ze środowiskiem. Wspieramy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność społeczną, pożytku publicznego, charytatywną, edukacyjną, kulturalną. Współdziałamy z organami samorządu, instytucjami kultury i regionalnymi mediami.