Platforma zakupowa

„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, dokonuje zakupów niezbędnych do działalności artykułów za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej eB2B.

Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie kontaktów miedzy kupującymi a dostawcami w Polsce.
Zapewnia przejrzystość wyboru dostawców, obsługującą zarówno proces udzielania zamówień publicznych jak i regulaminowych.
Zakupów dokonujemy  w ramach grupy kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA której częścią jako spółka zależna jesteśmy.
Zapraszamy dostawców do współpracy w ramach platformy zakupowej eB2B.
Do zapoznania się ze wszystkimi naszymi zapytaniami, złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej eB2B.