Kodeks Etyki

Określa normy i wartości obowiązujące w Grupie Kapitałowej LW Bogdanka w skład której wchodzi „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance.

Zapraszamy do pobrania dokumentu w formacie PDF: Kodeks Etyki Grupa Kapitałowa LW Bogdanka

kodeks_etyki