Zapytanie ofertowe 19/2024

Data ogłoszenia: 2024-04-05

Numer: 19/2024

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Osoba do kontaktu: Marzanna Jędrzejewicz tel. 81 44-31-115

Miejsce wykonania szkolenia: siedziba Zarządu „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance.

Liczba osób: 70 osób w 4 grupach szkoleniowych po ok. 18 osób.

Terminy szkoleń: 4 terminy: 29.05.2024 r, 07.06.2024 r, 14.06.2024 r, 21.06.2024 r.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto za przeszkolenie 1 osoby,
  • całkowitą cenę netto usługi,
  • warunki płatności (minimum 30 dni od daty otrzymania faktury),

Oferty należy przesyłać na adres email: biuro@lebog.com.pl

Termin składania ofert: do 26.04.2024 r. godz. 12.00

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Oferta nie podlega zwrotowi.

Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko wybrany oferent otrzyma zlecenie będące podstawą realizacji prac.

Zapytanie ofertowe 25/2024

Data ogłoszenia: 2024-04-16

Numer: 25/2024

Rodzaj: Zapytanie ofertowe.

Temat: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Łęczna.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 30.04.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 30.04.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta Łęczna.

Dołączone pliki:
1. Warunki zapytania
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Plan zagospodarowania terenu

Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej       tel. (81) 44-31-129   kolodziej@lebog.com.pl