Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

„Łęczyńska Energetyka”  Sp. z o.o. w Bogdance przywiązuje dużą wagę do jakości świadczonych usług, ponieważ dotyczą one tak istotnych dziedzin życia jak dostarczanie ciepła, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Działalność Spółki podporządkowana jest takim priorytetom jak:

 • świadczenie usług na jak najwyższym poziomie,
 • troska o środowisko naturalne,
 • stabilny rozwój przedsiębiorstwa.

Ustanowione przez Zarząd cele zawarte w Polityce Jakości i Środowiskowej osiągamy przez:

 • terminową i zgodną z wymaganiami jakościowymi realizację usług,
 • systematyczne usprawnianie technologii,
 • kontrolowanie postępu technicznego,
 • cykliczną ocenę poziomu satysfakcji klienta, ankieta zadowolenia Klienta,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich systematyczne szkolenie i dokształcanie,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Niniejszą Politykę realizujemy w ramach wdrożonego systemu zarządzania, który obejmuje:

 • system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015
 • system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015

Zintegrowany System Zarządzania funkcjonuje w Spółce na bazie istniejącej struktury organizacyjnej oraz funkcjonujących procesów. Obejmuje swoim zakresem działania i czynności, które mają znaczący wpływ na środowisko jak i na wyrób oraz usługę.
System Zarządzania Środowiskowego jest certyfikowany od czerwca 2003 r. natomiast System Zarządzania Jakością od lipca 2006 r.

Certyfikaty nakładają na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod pracy, nadążania za nowościami technicznymi i organizacyjnymi oraz potwierdzania własnych umiejętności i kompetencji.