Przetarg nr 24/2024

Data ogłoszenia: 15.04.2024

Numer: 24/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Remont komór ciepłowniczych w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 07.05.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance

Otwarcie ofert: 07.05.2024 r. godzina 1240 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy

Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej       tel. (81) 44-31-129   kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 22/2024

Data ogłoszenia: 15.04.2024

Numer: 22/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Remont kanału ciepłowniczego w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 07.05.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance

Otwarcie ofert: 07.05.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy

Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej       tel. (81) 44-31-129   kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 21/2024

Data ogłoszenia: 08.04.2024

Numer: 21/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Dostawa i wymiana worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6..

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 30.08.2024 r.)

Termin składania ofert: do 23.04.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance

Otwarcie ofert: 23.04.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów 

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Załącznik nr 1
5. Instrukcja ruchu w sprawie zasad przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Łukasz Krygier         tel. (81) 44-31-137   krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 20/2024

Data ogłoszenia: 05.04.2024

Numer: 20/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Wykonanie pomiarów oraz badań instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach Zamawiającego.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 18.04.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert 18.04.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Załącznik nr 1
5. Instrukcja ruchu w sprawie zasad przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej         tel. (81) 44-31-129   kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 18/2024

Data ogłoszenia: 18.03.2024

Numer: 18/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Dostawa fabrycznie nowych przepustnic do magazynu głównego Łęczyńskiej Energetyki w Bogdance.

Termin realizacji: od 22.04.2024 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2024 r.)

Termin składania ofert: do 29.03.2024 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert  29.03.2024r. godz. 1030 bez udziału oferentów

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Załącznik nr 2 do umowy – wymagania techniczne

Osoba do kontaktu: Michał Jach         tel. (81) 44-31-122, kom. kom. 726 603 600  jach@lebog.com.pl