Przetarg nr 36/2021

Data ogłoszenia: 23.06.2021

Numer: 36/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent (oczekiwany 30.08.2021r.)

Termin składania ofert: do 07.07.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  07.07.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: rozstrzygnięty.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę worków filtracyjnych do filtrów workowych z K-2,3 i K-4,5,6.

Uwagi! : zmiana terminu składania ofert na 07.07.2021 r.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoby kontaktowa: Łukasz Krygier  tel.(81) 44-31-137, e-mail  krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 35/2021

Data ogłoszenia: 23.06.2021

Numer: 35/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dobór i dostawa węzłów kompaktowych.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent

Termin składania ofert: do 05.07.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  05.07.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: rozstrzygnięty, zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dobór i dostawę węzłów kompaktowych.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoby kontaktowa: Piotr Kołodziej  tel.(81) 44-31-129, e-mail  kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 33/2021

Data ogłoszenia: 11.06.2021

Numer: 33/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja elewacji zewnętrznej części biurowo – warsztatowej Kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 31.12.2021 r.)

Termin składania ofert: do 28.06.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  28.06.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: rozstrzygnięty, zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na modernizację elewacji zewnętrznej części biurowo – warsztatowej Kotłowni w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. projekt budowlany
5. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoby kontaktowa: Piotr Kołodziej  tel.(81) 44-31-129, e-mail  kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 32/2021

Data ogłoszenia: 10.06.2021

Numer: 32/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż wentylatora spalin z nowym silnikiem dla Kotła WRp46/W-28 o mocy 28MWt.

Termin realizacji: od podpisania umowy do poda oferent (oczekiwany 30 .08.2021 r.)

Termin składania ofert: do 30.06.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  30.06.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: rozstrzygnięty, zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wentylatora spalin z nowym silnikiem dla Kotła WRp46/W-28 o mocy 28MWt.

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert na 30.06.2021 r.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy
4. schemat wentylatora
5. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoby kontaktowa: Łukasz Krygier  tel.(81) 44-31-137, e-mail  krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 31/2021

Data ogłoszenia: 09.06.2021

Numer: 31/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa substancji chemicznych  do Stacji Uzdatniania Wody w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.06.2022 r.

Termin składania ofert: do 22.06.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert:  22.06.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończono.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na dostawę substancji chemicznych  do Stacji Uzdatniania Wody w Bogdance.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoby kontaktowa: Marek Syta  tel.(81) 44-31-127, e-mail  syta@lebog.com.pl