Przetarg nr 11/2024

Data ogłoszenia: 28.02.2024

Numer: 11/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Świadczenie usług porządkowych, polegających na sprzątaniu i utrzymywaniu czystości i porządku w pomieszczeniach stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o. o. w Bogdance

Termin realizacji: 01.05.2024 – 31.12.2027 r.

Oferty należy przesyłać na adres: „Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów

Termin składania ofert: do 20.03.2024 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert  20.03.2024r. godz. 12.00 bez udziału oferentów

 

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Instrukcja Ruchu w sprawie zasad przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w „Lubelski Węgiel” Bogdanka S.A.

Osoba do kontaktu: Marzanna Jędrzejewicz      tel. (81) 44-31-115

Przetarg nr 14/2024

Data ogłoszenia: 28.02.2024

Numer: 14/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej DN 500 Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 14.03.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 14.03.2024 r. godzina 1215– bez udziału oferentów.

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy


Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej      tel. (81) 44-31-129  e-mail:kolodziej@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 15/2024

Data ogłoszenia: 28.02.2024

Numer: 15/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej DN 350 i DN 600 Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent.

Termin składania ofert: do 14.03.2024 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 14.03.2024 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

 

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Instrukcji ruchu w sprawie zasad przebywania na terenie zakładu, wjazdu pojazdów i systemu przepustkowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

Osoba do kontaktu: Piotr Kołodziej      tel. (81) 44-31-129  e-mail:kolodziej@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 13/2024

Data ogłoszenia: 16.02.2024

Numer: 13/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2024 r. do 14.12.2024 r. oraz od 15.03.2025 r. do 14.12.2025 r.

W zakres prac wchodzi:
ZADANIE nr 1 – Pielęgnacja zieleni na terenach reprezentacyjnych należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.
ZADANIE nr 2 – Pielęgnacja zieleni na pozostałych terenach należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Termin składania ofert: do 01.03.2024 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych na usługę polegającą na Pielęgnacji zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2024 do 14.12.2024r. oraz 15.03.2025 do 14.12.2025r
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy wraz z załącznikami – tereny reprezentacyjne
4. Projekt umowy wraz z załącznikami – pozostałe tereny

Osoba do kontaktu: Marek Okoń      tel. (81) 44-31-117  e-mail:okon@lebog.com.pl
                      

Przetarg nr 10/2024

Data ogłoszenia: 13.02.2024

Numer: 10/2024

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja odpadów  wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.03.2024r do 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: do 26.02.2024 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Otwarcie ofert: 26.02.2024 r. godzina 1130 – bez udziału oferentów.

Dołączone pliki:
1. Warunki przetargu
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Maksymalne ilości odpadów

Osoba do kontaktu: Marek Okoń      tel. (81) 44-31-117  e-mail:okon@lebog.com.pl