Przetarg nr 1/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-17

 

Numer: 1/2014

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistrali ciepłowniczej dn 350 odcinek 1180 m.

Status: nierozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: od 01.04.2014 do 31.08.2014 r.

Termin składania ofert: do 28.03.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

Opis przedmiotu zamówienia. pdf (pdf. 177kB)

Warunki przetargu.pdf (pdf. 152kB)

Umowa wymiana izolacji termicznej – projekt.pdf (pdf. 214 kB)

 

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129 , E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 2/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-19

 

Numer: 2/2014

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji – etap I

Temat:  Dostawa, wdrożenie, serwis i szkolenie autorskie – Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z niezbędną infrastrukturą i licencjami.

Status:  rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: od 01.06.2014 do 31.05.2015 r.

Termin składania ofert: do 31.03.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

ZSI_formularz_zgloszeniowy. pdf (pdf. 278kB)

ZSI_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf (pdf. 305kB)

 

Osoby kontaktowe:
Piotr Kołodziej tel. (81) 44-31-129, E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl
Robert Murak tel. (81) 44-31-107, E-Mail: murak@lebog.com.pl

Przetarg nr 4/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-26

 

Numer: 4/2014

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji

Temat:  Modernizacja budynku wymiennikowni W-2C przy ul. Akacjowej 11 w Łęcznej.

Status:  rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: od 01.06.2014 do 31.07.2014 r.

Termin składania ofert: do 11.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

warunki przetargu. pdf (pdf. 278kB)

projekt umowy.pdf (pdf. 206kB)

przedmiar robót.pdf (pdf. 906kB)

dokumentacja techniczna.pdf (pdf. 4,91MB)

 

Osoba kontaktowa:
Bogdan Maj tel. (81) 44-31-142, E-Mail: bmaj@lebog.com.pl

Przetarg nr 7/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-27

 

Numer: 7/2014

Rodzaj: Przetarg podstawowy.

Temat: Zakup materiałów elektrycznych według załącznika.

Status: rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: przez okres jednego roku według potrzeb okresowych.

Termin składania ofert: do 10.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

Zestawienie materiałów elektrycznych planowanych do zakupu w 2014 roku. pdf (pdf. 211kB)

Projekt umowy.pdf (pdf. 254kB)

Warunki przetargu.pdf (pdf. 151kB)

Formularz ofertowy.pdf (pdf. 316kB)

 

Uwagi.

Uzupełniono dołączone pliki o dokument Formularz ofertowy.

 

Osoba kontaktowa:
Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: myszynski@lebog.com.pl

Przetarg nr 8/2014

Data ogłoszenia: 2014-03-27

 

Numer: 8/2014

Rodzaj: Przetarg podstawowy z możliwością negocjacji.

Temat: Zakup materiałów do bezwykopowej wymiany przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem modułów rurowych KMR Shortlining i KMR Burstlining.

Status: rozstrzygnięty zakończony

 

Termin realizacji: do 18.04.2014 r.

Termin składania ofert: do 07.04.2014 r. godzina 1200 w siedzibie Spółki w Bogdance.

 

Dołączone pliki:

Warunki przetargu. pdf (pdf. 158kB)

Projekt umowy.pdf (pdf. 202kB)

 

Osoba kontaktowa:
Kazimierz Myszyński tel. (81) 44-31-106, E-Mail: myszynski@lebog.com.pl