Przetarg nr 14/2021

Data ogłoszenia: 17.03.2021

Numer: 14/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Modernizacja magistrali ciepłowniczej DN 350 Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 31.03.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 31.03.2021 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert na modernizację magistrali ciepłowniczej DN 350 Bogdanka – Łęczna – wymiana izolacji termicznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 12/2021

Data ogłoszenia: 19.02.2021

Numer: 12/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Pielęgnacja zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2021 do 14.12.2021r.

W zakres prac wchodzi:

ZADANIE nr 1 – Pielęgnacja zieleni na terenach reprezentacyjnych należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.
ZADANIE nr 2 – Pielęgnacja zieleni na pozostałych terenach należących do „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance.

Termin składania ofert: do 04.03.2021 r. godzina 1000 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Stan: zakończone.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych  na usługę polegającą na Pielęgnacji zieleni na terenach dzierżawionych lub stanowiących własność „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance w terminie od 15.03.2021 do 14.12.2021r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach w Załącznikach.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. formularz ofertowy
3. projekt umowy wraz z załącznikami – tereny reprezentacyjne
4. projekt umowy wraz z załącznikami – tereny pozostałe

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 08/2021

Data ogłoszenia: 01.02.2021

Numer: 08/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Pomiary okresowe emisji kotłów węglowych typu WR wraz z wyznaczeniem wskaźników emisji dla ciepłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 .09.2021 r.

Termin składania ofert: do 15.02.2021 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 Termin otworzenia ofert: 15.02.2021 r. godzina 1230 – bez udziału  oferentów.

Stan: zakończone.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu
2. projekt umowy
3. formularz ofertowy
4. instrukcja ruchu LW Bogdanka

Osoba kontaktowa:  Piotr Kołodziej  tel. (81) 44-31-129, e-mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 03/2021

Data ogłoszenia: 18.01.2021

Numer: 03/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, na podstawie załączonego zestawienia w Formularzu ofertowym.

Termin składania ofert: do 28.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. załącznik nr 1 – Zestawienie odczynników.xlsx
4. załącznik nr 2 – formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 02/2021

Data ogłoszenia: 11.01.2021

Numer: 02/2021

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.02.2021r do 31.12.2021r.

Termin składania ofert: do 22.01.2021r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 22.01.2021r. godz. 1015 bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. formularz oferty.doc
3. projekt umowy.pdf

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117, e-mail: okon@lebog.com.pl