Przetarg nr 30/2020

Data ogłoszenia: 08.04.2020

Numer: 30/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 27.04.2020r do 31.12.2020r, 

Termin składania ofert: do 21.04.2020 r. godzina 1000 w siedzibie Spółki w Bogdance lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@lebog.com.pl 

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl

Przetarg nr 29/2020

Data ogłoszenia: 24.03.2020

Numer: 29/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa elementów systemu konstrukcji izolacyjnej na rurociągi dystrybucyjne sieci magistrali ciepłowniczej kanałowej DN600.

Termin realizacji: od 20.04.2020 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2020 r.)

Termin składania ofert: do 06.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 06.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
3. formularz oferty.doc
2. projekt umowy.pdf
4. załącznik nr 1 – zastawienie elementów.xls
5. załącznik nr 2 – warunki techniczne.pdf

 

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-122  e-mail: jach@lebog.com.pl

Przetarg nr 28/2020

Data ogłoszenia: 24.03.2020

Numer: 28/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa fabrycznie nowych wymienników ciepła – powietrzno-wodnych.

Termin realizacji: od 20.04.2020 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2020 r.)

Termin składania ofert: do 06.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 06.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
3. formularz oferty.doc
2. projekt umowy.pdf
4. rysunek schematyczny ogrzewania szybu.pdf

 

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-122  e-mail: jach@lebog.com.pl

Przetarg nr 25/2020

Data ogłoszenia: 19.03.2020

Numer: 25/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa nowych elementów kanałów spalin za filtrami IOS. 

Termin realizacji: od 20.04.2020 do: poda oferent (oczekiwany 01.06.2020 r.)

Termin składania ofert: do 07.04.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 07.04.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony – przeniesiony do archiwum.

UWAGA
Na prośbę Oferentów zmieniono termin składania ofert na dzień 07.04.2020r.

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rys. zestawieniowy IOS – zaznaczone kanały.zip
5. zestawienie elementów kształtek kanałowych.pdf

 

Osoba kontaktowa:  Michał Jach  tel. (81) 44-31-122  e-mail: jach@lebog.com.pl

Przetarg nr 24/2020

Data ogłoszenia: 19.03.2020

Numer: 24/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Odbiór i utylizacja ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych ( kod 19 08 05 ) wytworzonych na terenach „Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 06.04.2020r do 31.12.2020r, 

Termin składania ofert: do 03.04.2020 r. godzina 1400 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Stan: zakończono.

Z uwagi na panującą pandemię i związane z tym ograniczenia, dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2020r godz. 1400
Dopuszcza się również złożenie dokumentów w formie elektronicznej na adres biuro@lebog.com.pl

 

Dołączone pliki:
1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc

Osoba kontaktowa:  Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl