Przetarg nr 11/2020

Data ogłoszenia: 14.02.2020

Numer: 11/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż wentylatora spalin za K-7 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 11.03.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 11.03.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Na wniosek jednego z Oferentów, przesunięto datę składania ofert na dzień 11 marca 2020 roku.

 

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki_wentylatora.pdf

Osoba kontaktowa:  Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137, e-mail: krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 10/2020

Data ogłoszenia: 11.02.2020

Numer: 10/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż wentylatorów spalin za K-7 w kotłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 25.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zamknięty-anulowany.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki_wentylatora.pdf

Osoba kontaktowa:  Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137, e-mail: krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 8/2020

Data ogłoszenia: 10.02.2020

Numer: 8/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Remont sklepienia i obmurza 2 kotłów WR-5 w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 25.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 25.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów

Stan: zakończony.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf
2. projekt umowy.pdf
3. formularz oferty.doc
4. rysunki_obmurza_kotła.pdf

Osoba kontaktowa:  Łukasz Krygier  tel. (81) 44-31-137, e-mail: krygier@lebog.com.pl

Przetarg nr 6/2020

Data ogłoszenia: 03.02.2020

Numer: 6/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W3 w Łęcznej.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 18.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 18.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla wymiennikowni W3 w Łęcznej.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach dostępnych do pobrania poniżej.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 155 KB)
2. projekt umowy.pdf (.pdf 321 KB)
3. formularz ofertowy.doc (.doc 37 KB)
4. koncepcja zabudowy paneli.pdf (.pdf 3MB)

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej (81) 44-31-129 E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl

Przetarg nr 5/2020

Data ogłoszenia: 03.02.2020

Numer: 5/2020

Rodzaj: Przetarg nieograniczony.

Temat: Wykonanie ekspertyzy komina żelbetowego ciepłowni w Bogdance.

Termin realizacji: od podpisania umowy do: poda oferent

Termin składania ofert: do 18.02.2020 r. godzina 1200 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

Termin otworzenia ofert: 18.02.2020 r. godzina 1230 – bez udziału oferentów.

Stan: zakończony – przeniesiony do archiwum.

,,Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie ekspertyzy komina żelbetowego ciepłowni w Bogdance.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentach dostępnych do pobrania poniżej.

Dołączone pliki:

1. warunki przetargu.pdf (.pdf 157 KB)
2. projekt umowy.pdf (.pdf 184 KB)
3. formularz ofertowy.doc (.doc 36 KB)

Osoba kontaktowa: Piotr Kołodziej (81) 44-31-129 E-Mail: kolodziej@lebog.com.pl